40 çocuk tarafından hazırlanan ”22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi” açıklandı

Bakanlıkta düzenlenen kapanış toplantısında, 81 ili temsilen çalışmalarını sürdüren Danışma Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı netice bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin tarafından okunarak Bakan Yanık’a takdim edildi.

Yanık, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, 22. Ulusal Çocuk Forumu Netice Bildirgesi’nde belirlenen başlıkları özenle dinlediğini ve tespitleri beğendiğini dile getirerek çocuklara teşekkür etti.

Bildirgede dijital dünya ile alakalı çok güzel öneriler olduğunu söyleyen Yanık, “Bizim Bakanlığımızla alakalı yapılması gereken kısımlarını hemen, öteki ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız gereken başlıkları da onlara ulaştırarak, birlikte bir meslek birliği oluşturarak inşallah bu önerileri hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

40 çocuk tarafından hazırlanan ''22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'' açıklandı

Daha sonra çocuklar, Bakan Yanık ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis’e çiçek verdi. Bakan Yanık da çocuklara çiçek sundu.

– 22. ULUSAL ÇOCUK FORUMU NETICE BİLDİRGESİ

Bildirgede “Dijitalleşen Kültür ve Dil”, “Çevrimiçi Dünyada Haklar”, “Çevre ve E-Atık” başlıklarına yer verildi.

Kültürün toplumda farkındalığı artırarak sosyal medya ve ulus spotları yoluyla yeni nesillere daha dürüst aktarılmasının önemi vurgulanan bildirgede, aile ve çocuk bağlarının gelişmesi ve çocuklarda bu bilincin oluşması namına iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Türk Dil Kurumunun Türkçeyi tanıdık olmayan kelimelerden ayrıştırma üzerine yaptığı çalışmaların artırılması, gençler kadar kullanılan sosyal ağ dilinin jurnal hayatta kullanılan dile karışmaması için uyarıcı ve eğitici içeriklerin hazırlanması gerektiği belirtildi.

40 çocuk tarafından hazırlanan ''22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'' açıklandı

Çocukların sosyalleşmesi ve sanal dünyadan uzaklaşabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sosyal ve maddesel aktiviteler düzenlenmesinin önemine göze çarpan edilen bildirgede, “Dijitalleşmenin etkisiyle tatmin edici ilgiyi görmeyen Türk edebiyatı eserlerini özendirme eden incelemeler yürütülmesi, görsel, işitsel ve sosyal medyada Türk kültürünü aktaran içeriklerin (sinema, tiyatro vb.) artırılması” önerileri yer aldı.

Sosyal mecralarda kişilerin ifade özgürlüğüne müdahale edenlere karşın yaptırımların artırılarak yeni adalet ihlali riskinin önlenmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, çocukları ilk elden veya dolambaçlı yoldan negatif etkileyecek reklam ve çizgi dizilerin denetimlerinin artırılması, gerekli hallerde kısıtlama getirilmesi, çocuklara hitap eden görsel medya ve çizgi filmlerde çocuk haklarına yer verilmesi önerileri de getirildi.

Bildirgede, sosyal mecralarda çocuklar üzerinden prim yapılmasını önlemek için koruma politikalarının iyileştirilmesi gereğine de dikkat çekilerek bireysel verilerin, birey, kurum ya da sosyal mecralarca paylaşılması durumunda verilerin korunması kapsamında zorunlu tedbirlerin artırılmasının önemi vurgulandı.

Çocukların uğradıkları adalet ihlalleri sonucunda şikayet sistemlerinin daha ulaşılabilir ayla getirilmesi gerektiği aktarılan bildirgede, “İnternet ortamında paylaşılan veri ve haberler için kaynak filtreleme algoritmasının geliştirilmesi, sertifika programları gerçekleştirilmesi ve kaynak gösterilmeyen durumlarda siteye erişimin kısıtlanması.” önerisinde bulunuldu.

Bildirgede, çevre konusunda ise şunlar kaydedildi:

“Sıfır atık eğitimlerine e-atığın da katılması. Geri dönüşüm tesislerinin ve denetimlerinin artırılması. Evdeki atıkların ayrıştırılması kültürünün topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması. Yağ birleştirme merkezlerinin oluşturulması ve atık yağlardan enerji üretme konusunda girişimler yapılması. Yangın bölgelerinin ağaçlandırılması. Türkiye’de susuz tarımın arttırılması ve daha az su gerektiren tarım ürünlerinin ekiminin teşvik edilmesi. Eski Kalıntı yakıt tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması. Sıfır Karbon Projesi’nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması. Plastiğin geri dönüştürülemeyen kısımlarının bisiklet yollarının yapımında kullanılması ve bisiklet yollarının artırılması. E-Atığın geri dönüştürülmesi karşılığında ilgili kurum ve kuruluşlarca ve zincir marketlerce teşvik edilmesi. E-Atık toplama tesislerinin arttırılması. Denizlerdeki temizleme filtrelerinin arttırılması. Toplu taşıma araçlarının yenilenebilir enerji kullanılabilecek şekilde dönüştürülmesi ve toplu taşıma araçlarının ücretleri düşürülerek yaygınlaştırılması. Kağıt israfının sonlandırılması.”

Yorum yapın