5. Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi yasalaştı

Kanuna tarafından, haczolunan malın satışı, Ulusal Adalet Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırmayla yapılacak. Açık artırmada öneri süresi 7 gün olacak.

Elektronik satmak portalının işleyişini, güvenliğini tehlikeye sokan, satmak portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde yer alan hakiki ve tüzel kişilerin satmak portalına girişi, Yargı Bakanlığınca 3 ay süreyle engellenecek. Talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı nedeniyle yetki verilecek.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il ya da ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri kadar bahşedilen ilam ya da önlem kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Hak Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “çocuk teslimi”, “çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında bilirkişi bulundurulması” ve “çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak.

Çocuk teslimi ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Yardım ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek.

Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üstüne, fiil kabahat teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.

Çocuğun uzman veya hoca kadar yükümlüden veya yargı sahibinden teslim alındığı ya da diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses veya görüntülerin internet ortamında yayımlanması nedeniyle şahsiyet haklarının ihlal edildiğini ileri süren ilgililer, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini isteyebilecek.

Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine tutarsız olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek.

Salgın nedeniyle, açık cinayet infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı suç oluşturan infaz kurumunda bulunup da açık cinayet infaz kurumlarına ayrılmaya adalet kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar bahşedilen hükümlülerin bu kapsamdaki müsade süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir