7 bölgenin tarımsal analizi hazırlandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, “Bölgelere Kadar Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Armoni ve Azaltım Konusunda Mevcut Şart ve Çözüm Önerileri” konulu çalışma gerçekleştirdi.

Buna göre, Akdeniz Bölgesi’nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve beklenmeyen hava olayları nedeniyle oluşan afetlerle biyoçeşitliliğin azaldığı, verimde kayıplar yaşandığı belirlendi.

Bu nedenle üreticinin ürünlerini değer pazarlayabileceği etkili bir yapının kurulması, Bakanlığın öncülüğünde ülkesel ve il bazında üretim desenine kadar tarımda iklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulması, canlı rüzgar perdeleri kurulması, iklim dostu tarımsal destekleme modeli uygulanması, iklim değişikliği konusunda taşra personeline eğitimler verilmesi, anız yakılmalarının önüne geçilmesi ve hayvansal gübre yönetim sistemleri kurulmasının da aralarında olduğu öneriler paketi oluşturuldu.

– MARMARA’DA TOPRAKSIZ TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI ÖNERİLDİ

İç Anadolu Bölgesi’nde büyüyen kuraklık nedeniyle bitkisel imal değerlerindeki gerilemenin hayvan yemi bulma sıkıntısına dönüştüğü saptama edildi.

İklim değişikliğine uygun ürün deseninin ve ekim nöbeti sistemlerinin belirlenerek uygulanması, canlı rüzgar perdeleri kurulması, kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanlarının artırılması, tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi, yeşil ve organik gübreleme yaygınlaştırılması ve iklim dostu tarımsal destekleme modeli oluşturulması önerildi.

Marmara Bölgesi’nde de makineli tarımın yaygın olmasının otlak ve otlakların daralmasına yol açtığı vurgulandı.

Bölge için çözüm önerilerinde, meyve bahçeleri tesislerinin artırılması, fazla ve baştan savma otlatmanın engellenmesi ve sulandırma yönetimi konusunda çiftlik sahibi eğitiminin sağlanması gerektiği belirtildi.

Toprak tahliline dayalı gübreleme yapmaları doğrultusunda çiftçilerin eğitilmesi, kuraklığa dirençli çeşitlerin desteklenmesi, rüzgar perdesi ile iklim dostu tarım projelerin yaygınlaştırılması, yağmur hasadı projelerinin desteklenmesi ve toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması da öneriler aralarında yer aldı.

Ege Bölgesi’nde, iklim değişikliğinin tarım sektöründe en kayda değer etkisinin kuraklık olduğu raporlandı.

Bölge genelinde basınçlı sulama sistemlerinin artırılması ve vahşi sulamanın önlenmesi, izinsiz kuyu açma faaliyetlerinin daha çok denetlenerek cezaların artırılmasının sağlanması, su yönetimi açısından vurgulanan hususlar aralarında dikkati çekti.

Yörede hem iklim şartlarına yerinde vahşi yem ekimi yapılması ve hayvancılık işletmelerinin buna göre planlanması, su tasarrufu karşılayan sistemlerin yaygınlaştırılması gibi öneriler belirlendi.

– OTLAK ISLAH ÇALIŞMALARINA ÖDENEK

Sıcaklık rejimindeki dalgalanmalar nedeniyle verimde azalmaların yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise mera çayır ıslah çalışmalarına tahsis verilmesi önerildi.

Bunun yanı sıra araştırma enstitülerince geliştirilen dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına sürat verilmesi, mahsul deseni planlamasının kuraklığa karşın her yerde düzenlenmesi, su isteği eksik alternatif ürünlere, hububata takviye sağlanması, toprak işleme tekniklerinin güncellenmesi, işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, tarımsal sigorta desteklerinin artırılması ve erken dikkat sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise bitkisel üretimde rahatsızlık ve zararlı görülme sıklığının ve dolayısıyla kullanılan hap miktarının arttığı kaydedildi.

Bu sebeple, erken uyarı sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, kuraklığa dirençli çeşitlerin ıslahına sürat verilmesi ve çiftçilerin bu ürünlere yönlendirilmesi, rüzgar perdesi ve su hasadı gibi doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılması önerileri yapıldı.

Ayrıca, çiftçilerin sulandırma teknikleri hakkında bilinçlendirilmesi, tarım sigortaları kapsamının parsel bazlı alanlara indirgenmesi, iyi tarım, organik tarım, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerin Koruma Programı gibi iklim dostu ve imal aşamalarının takip edilebildiği uygulamaların ve desteklerin yaygınlaştırılması, tarımsal kuraklık eylem planlarının faaliyete geçirilmesi tespitler arasında yer aldı.

Karadeniz Bölgesi’nde, tarımda bir an önce kaba sulamaya son verilip kapalı sulandırma sistemlerinin yaygınlaştırılması, az su tüketen tarımsal üretime geçilmesi, ormanların ağaçlandırılıp arıcılığın desteklenmesi, rüzgar perdesi ve yağmur hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılarak kırsal kalkınma destekleri kapsamına alınması, fındık ve depolama tesislerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu bütün bölgelerde sulandırma sistemlerine şive yapılarak, çağdaş yöntemlerin yaygınlaştırılması, damla sulama ve yağmur suyu kullanımının artırılmasının yük taşıdığı kaydedildi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir