CBİKO koordinasyonunda ‘Ulusal Staj Programı 2022’ başvuruları başladı

CBİKO’dan yapılan açıklamaya göre, “Senin İçin Seferbiriz” teması aşağıda 2020’den bu yana yürütülen Staj Seferbirliği Programı’nın kapsamı, 3’üncü yılında Türkiye’nin istihdam politikaları paralelinde genişletilerek “Ulusal Staj Programı” adını aldı.

Fırsat eşitliği temelinde, liyakati önceleyen programın bu yılki başvuruları, gençler için “kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden 31 Mart’a dek devam edecek.

Pilot uygulaması 2020’de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı’na alınarak tüm millet kurumlarına yaygınlaştırılan programa, benzer yıl 135 binin üzerinde kullanım yapıldı, 90 binin üzerinde gence staj teklifi gönderildi.

Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç birincil ücretlerini devletten aldı.

Türkiye’nin yöresel ve küresel liderliği için kilit rol oynayan gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve staj imkanlarına erişimlerinin fırsat eşitliği temelinde sağlanmasını hedefleyen program, OECD tarafından üye ülkelere 2 sene tekrar tekrar misal gösterildi.

Şeffaf, objektif ve sorgulanabilir niteliği, reformcu ölçme ve değerlendirme modelleriyle desteklenmesi, paydaşlar arası etkileşime dayanması ve geniş staj imkanı sağlamasıyla OECD’nin 22 Ekim 2020’deki “Gençlik, Güven ve Kuşaklararası Hak İçin Yönetişim Raporu”nda örnek başvuru formu olarak yer alan program, ayrıca OECD’nin 6 Temmuz 2021 tarihli “Covid-19 Krizinde Ülkeler Gençleri Teşvik Etmek İçin Ne Yaptı?” başlıklı politika dokümanında “pandeminin meslek gücü piyasaları ile gençler üzerindeki etkilerini eksilmek için uygulanan yardım önemler” alanında tanıtılan 3 projeden biri oldu.

Türkiye’nin yetenek yönetimine atfettiği önemi bütün dünyaya gösteren program, gençlerin meslek yaşamını mezun olmadan önce deneyimleyebilmelerine, başarılı olabilecekleri alanları yakından tanımalarına, sahip oldukları teorik veri ve becerileri sahada başvuru formu imkanı sağlayarak kişisel gelişimlerine yardım veriyor.

Türkiye’nin istihdam politikaları paralelinde kapsamı genişletildiğinden “Milli Staj Programı” ismi ile devam edecek programa, gençlerin yoğun ilgisi ve bütün ulus kurumları ile özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı artarak devam ediyor.

– MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLECEK

Programa, ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye’de aralıksız gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışarıda aralıksız Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor.

Yurt dışından kullanım yapan gençlere, Türkiye’deki kurum ve kuruluşların yanı sıra Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar, halk kurumlarının yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor.

Gelecek senelerde farklı seviyelerde eğitim bölge gençlere de benzer imkanları ulaştırmayı hedefleyen programda bu sene organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de uygulama yapabilecek.

Böylelikle, genç istihdamında önemli bir paya sahip olan KOBİ’lerin gereksinim duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaşacak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerinde kritik öneme sahip staj imkanlarına erişebilmeleri desteklenecek.

Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesi dahilinde ödenecek.

– YETENEĞE YERINDE STAJ İMKANI

Milli Staj Program’ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan ulusal dijital platform “Kariyer Kapısı” üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışarıya öğrenimine devamlı bütün gençler başvurularını tek tıkla yapabilecek.

Türkiye’de birincil kez öğrencilerin değerleme sürecinde, kullanım sırasında paylaştıkları data ve belgeler kullanılarak “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yeterlilik puanları hesaplanıyor.

İşverenler staj tekliflerini tatminkarlık puanlarını alarak gönderdiğinden, gençlerin dilekçe sırasında paylaşacağı data, belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkanlarına erişiminde kayda değer rol oynuyor.

Not ortalaması, birim, yabancı dil puanı gibi o kadar çok bilgi e-Devlet üzerinden aracısız olarak aktarılabiliyor. E-Devlet’te yer almayan araştırmalar ise sisteme yüklenecek belgeler ile ifade edilebiliyor.

Beyan usulü ile alınan belgelerin denetleme süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülüyor.

– GENÇLER, STAJ YAPACAKLARI KURUMU SEÇECEKLER

Ulusal Staj Programı’nda değerlemeler, hemen olan performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya karşın gerçekleştirdikleri araştırmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor, her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor.

Adayların profili, kimlik ve irtibat bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği “stajyer havuzu”na aktarılıyor. Sistemde, öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor.

İşverenler, adayların bireysel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor, böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek “seçilmeyi bekleyen” değil, “staj yapacağı kurumu seçen” yetenekler haline geliyor.

Programa dilekçe gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, duyuruları ve detayları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Milli Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko – @ulusalstajprg) ve devlete ait web siteleri (cbiko.gov.tr-kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edebilecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir