Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi’nde hutbe irat etti

Erbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü’nde yapımı tamamlanan camideki hutbede, camilerin şehirlerin kalbi olduğunu söyledi.

Şehirlerin cami merkezli kurulmasının İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden olduğunu gösteren Erbaş, “Buradaki ilk örneğimiz de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın Mekke-i Mükerreme’den Yesrib’e göç etmesi, hicret etmesi sonucu, Yesrib gibi cahiliye döneminin bütün unsurlarının yaşandığı o şehre Mescid-i Nebevi’yi, camiyi yaparak, caminin içinde de mektebi, okulu, suffeyi gerçekleştirerek, aydınlanmış kent anlamına gelen ‘Medine-i Münevvere’ olarak kurmuş olmasıdır.” diye konuştu.

Hazreti Peygamberin öğretmenliğinde, suffede yetişen Ashab-ı Kiram’ın, onun talebelerinin, yüzlerce, binlerce kilometre uzaklara giderek, cami merkezli ilim, irfan, bilgi, hikmetin okutulduğu mektepler kurup yeni medeni şehirler yapı ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

“Onların torunları, nesilleri olarak bizler de bugün Anadolu’nun her şehrinde, kasabasında ilim, irfan merkezleri okullarımızı ve şehirlerimizdeki üniversitelerimizi kurarak, milletimizi dürüst bilgiyle donatmaya, gençleri, çocukları içten bilgiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ama data, dinden öbür olamaz. Dini ilimler ile müspet ilimler, artı ilimler birlikte yürür. O yüzden üniversitelerimizde camilerimizin yerleşmiş olması keza dini ilimlerde, ibadet hayatımızda keza de müspet ilimlerde, artı ilimlerde, sosyal bilimlerde birlikte hareket etmiş olmamızın en büyük göstergeleridir.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti

– “CAMİLERİMİZ, ÜÇ AYLARDA DAHA DA ŞENLENECEK”

Erbaş, açılış töreni yapılacak 18 Mart Hatime Esas Ulu Camisi’nin, nice insanın ulu kubbenin altında ibadet etmesine vesile olacağını dile getirdi.

Caminin yalnızca ibadetle değil mihrabından minberine, kürsüsünden her köşesine, kütüphanesine, kitaplığına değin ilim merkezi olarak değerlendirilmesi için gayret edeceklerini gösteren Erbaş, “Cami dersleriyle gençlerimizi, içten dini bilgi alanında yetiştirmeye gayret edeceğiz. Hocalarımız, ilmihal, tefsir, hadis, akaid dersleriyle, istek eden öğrencilerimizi camimizde yetiştirmeye çaba edecek.” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti

Çarşamba günü üç ayların başlangıcı recep ayına kavuşulacağını, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regaip Kandili’nin kavrama edileceğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

“Camilerimiz, üç aylarda daha da şenlenecek. İbadet eden kardeşlerimizin camilerdeki sayısı daha da artacak. Gönlümüz istiyor ama gençlerimiz, çocuklarımız, camilerimizi şenlendirsin. Şehirlerimiz, cami merkezli olarak yaşam bulduğu süre milletimizin geleceği daha da aydınlık olacak inşallah. Maddi ve manevi alanda, milli ve manevi değerlere sahip çıktığımız sürece toplumumuz daha devingen, canlı olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız, Rabb’ini, Peygamberini, kitabını haberdar olan, hesap verme duygusuna sahip olarak yetiştiği müddetçe geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize güvenimiz artacaktır.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti

Erbaş, “Rabb’im üç aylarda ibadetlerimizi daha nitelikli gerçekleştirmek için vesile eylesin. Kuşkusuz Allah, adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya destek etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, haksızlıktan, zulümden meneder, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti

Ali Erbaş, hutbenin ardından dua etti ve cuma namazını kıldırdı.

Yorum yapın