Dost veya müttefik devletlere yardım limiti 50 milyon lira olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara kadar, 3212 sayılı Kanun zarfında 2022 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde yer alan millet ya da özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından laf konusu kanunda bulunan ilgili hükümler saklı kalmak üzere, mülk ya da hizmetin hibesi, mübadelesi ya da destek olarak verilmesinde uygulanacak mali limit 50 milyon lira olarak belirlendi.

Karar dahilinde arkadaş veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara protokolle verilebilecek mülk ve hizmetlerin listesinde 40 madde yer aldı.

Söz konusu listede anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler arasında şunlar yer aldı:

Silah ve mühimmat, gıda ve meşrubat malzemeleri, askeri üst baş ve bez, iplik vb. tekstil malzemeleri, bireysel donanım malzemeleri (sırt çantası, cephane yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı vb. malzemelerden 5201 sayılı Kanun zarfında kontrole ast olmayan), üstüne silah monte edilemeyecek nitelikte olan araçlar (binek otomobil, hizmet ve ağırlık aracı, ambulans vb.) ile bunlara ait yedek parçalar, hap, hap hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (yeşil reçete ile satılanlar hariç), sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait protez parça, bando malzemeleri, canlı hayvan (at, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemesi, büro ve kırtasiye malzemeleri, döşeme ve demirbaş malzemeleri, spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.), temizlik ve dezenfektan sarf malzemeleri, bilgisayar, printer, tarayıcı ve sarf malzemeleri, televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yerine koyma parçalar, eğitim ve eğitim asistan malzemeleri, dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve protez parçaları, devlete ait olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür, mutfaklarda kullanılan cihaz, teçhizat ve bunlara ait yerine koyma parçalar, tabak, kadeh, sürahi gibi, krom çelik, sırça, porselen vb. sofra malzemeleri, komple jeneratör ve yerine koyma parçaları, tarihi değeri olmayan ve sergilenmek üzere istek edilen her türlü üst baş malzemesi, ekipman, kılıç ve mec, kağıt üstüne basılan ve sayısal ortamlarda yer alan harita (gizlilik dereceli olanlar hariç), arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik teçhizat ve malzemeler, akaryakıt (tatbikat, tayin veya ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen veya acil durumlarda, tanıdık olmayan ülkelere ait kara, deniz ve hava taşıtlarına verilmek üzere) ve yakıt, Türkiye namına ödev yapan yabancı ülkelere ait hava araçlarına yurt içi ve yurt dışındaki havaalanlarında verilecek yer ve yakacak hizmetleri/liman huzur hizmetleri, gazlar (oksijen, asetilen vb.), botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal vb.), badana ve kimyevi araç gereç (patlayıcı madde hariç), deniz taşıtlarına (motorlu/motorsuz) ve hava taşıtlarına (uçak, helikopter, İHA vb.) ait yerine koyma parçalar, seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar, sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere talep edilen, gayri askeri hale getirilmiş, etkin olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava arabulucu ve yardım teçhizatı ile bunların sergilenmesinde eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında gereksinim duyulacak değiştirme parçalar, danışmanlık, bakım ve yenileme hizmetleri, mayınlı sahaların/tarlaların keşfi ve temizlenmesi, patlayıcı maddelerin kesin olmayan cisimlerin keşfi ve zararsız ülkü getirilmesi maksadıyla bilirkişi takım ve malzeme desteği sağlanması, insansız hava araçları, dron ve dronsavarlar, hizmet dışına ayrılmış durumundaki gemiler ve platformlar, facia ve ivedi durumlarda ulaştırma hizmeti, arama kurtarma ve kırım kurtarma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ulaştırma hizmeti, hibe edilen malzemelerin ulaştırma hizmeti, tatbikat ve eğitim görecek tanıdık olmayan askeri personelin taşınmasına karşın ulaştırma hizmeti, afet ve ivedi durumlarda kullanılan prefabrik yapılar, çadır, battaniye, yemek ve ısınma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler, aydınlatma cihazları ile dalış malzemeleri (tüp, kurbağaadam kıyafeti, maske ve yarı).

Kararda, üçüncü taraf kısıdına ast araç gereç hibesinin, ilgili ülkeden transfer müsaadesi alınmasını müteakip yapılacağı belirtilirken, listede yer alan malzeme ve hizmetin hibe işlemlerinin Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınmasının ardındaki yapılacağı belirtildi.

Kararın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilirken, karar hükümleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir