HSK, 6 yeni ihtisas mahkemesi belirledi

HSK Birinci Dairesinin konuya ilişkin kararı, Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Buna tarafından, Aidat Yöntem Kanunu’ndan kaynaklanan ve asliye ceza mahkemelerinin atama alanına giren dava ve işlere, iki ya da dört asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2; üç asliye ceza mahkemesi yer alan yerlerde 3; beş ve daha pozitif asliye suç oluşturan mahkemesi yer alan yerlerde 5; on ya da daha artı asliye ceza mahkemesi yer alan yerlerde 10; yirmi veya daha fazla asliye ceza mahkemesi yer alan yerlerde 10 ve 11; otuz ya da daha pozitif asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11 ve 12; kırk ya da daha artı asliye canice mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12 ve 13; elli beş ya da daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı asliye cinayet mahkemeleri bakacak.

Çocuk ağır canice ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin devir alanına giren davalara iki ağır cinayet mahkemesi bulunan il merkezlerinde 1, ilçe merkezlerinde 2 numaralı, üç ağır canice mahkemesi yer alan yerlerde 3, dört ağır canice mahkemesi yer alan yerlerde 4, beş ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5, altı ağır canice mahkemesi bulunan yerlerde 6; yedi, sekiz ya da dokuz ağır cinayet mahkemesi yer alan yerlerde 7, on ya da daha pozitif ağır suç oluşturan mahkemesi bulunan yerlerde ise 10 numaralı ağır ceza mahkemeleri görevli olacak.

Çocuk mahkemesinin devir alanına giren suçlar yönünden iki veya üç asliye canice mahkemesi bulunan yerlerde 2, dört, beş veya altı asliye cinayet mahkemesi yer alan yerlerde 4, yedi veya daha fazla asliye cinayet mahkemesi yer alan yerlerde ise 7 numaralı asliye suç oluşturan mahkemesi uzmanlaşma mahkemesi olarak görevlendirildi.

– Bilişim suçları

Türk Cinayet Kanunu’ndaki bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kaliteli hırsızlık, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle kaliteli dolandırıcılık, kişinin kendisini millet görevlisi ya da banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanımlaması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle kaliteli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme, banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasaklanmış aygıt ya da programlar, bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle hileli üstünlük sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması ile Futbol ve Öteki Spor Müsabakalarında Iddia ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan kaynaklanan ve ağır canice mahkemelerinin atama alanına giren suçlar yönünden sorumluluk sahibi mahkemeler şu şekilde belirlendi:

“İki ağır suç oluşturan mahkemesi yer alan il merkezlerinde 1, ilçe merkezlerinde 2 numaralı, üç ağır suç oluşturan mahkemesi yer alan yerlerde 3 numaralı, dört ağır suç oluşturan mahkemesi bulunan yerlerde 4 numaralı, beş ağır cinayet mahkemesi yer alan yerlerde 5 numaralı, altı ağır ceza mahkemesi yer alan yerlerde 5 ve 6 numaralı, yedi ağır ceza mahkemesi yer alan yerlerde 6 ve 7 numaralı, sekiz veya dokuz ağır ceza mahkemesi yer alan yerlerde 7 ve 8 numaralı, on ya da on bir ağır cinayet mahkemesi yer alan yerlerde 9 ve 10 numaralı, on iki veya on üç ağır cinayet mahkemesi bulunan yerlerde 11 ve 12 numaralı, on dört ya da on beş ağır canice mahkemesi bulunan yerlerde 12, 13 ve 14 numaralı, on altı veya daha pozitif ağır canice mahkemesi yer alan yerlerde 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı, yirmi ya da daha artı ağır ceza mahkemesi yer alan yerler ile Ankara’da 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı, İzmir’de 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı, İstanbul’da ise 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı ağır cinayet mahkemeleri.”

Asliye cinayet mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden ise iki asliye canice mahkemesi yer alan yerlerde 2; üç, dört ya da beş asliye cinayet mahkemesi yer alan yerlerde 3; altı, yedi, sekiz ya da dokuz asliye ceza mahkemesi yer alan yerlerde 6; on veya daha pozitif asliye canice mahkemesi bulunan yerlerde 8; yirmi beş ya da daha fazla asliye suç oluşturan mahkemesi bulunan yerlerde 20 ve 21; otuz beş ya da daha pozitif asliye canice mahkemesi bulunan yerlerde 20, 21, ve 22 numaralı asliye cinayet mahkemeleri uzmanlaşma mahkemesi olarak görevlendirildi.

HSK Birinci Dairesi, Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak uzmanlaşma mahkemelerini de belirledi.

Buna tarafından, ağır canice mahkemelerinin tayin alanına giren suçlar yönünden, iki veya daha fazla ağır cinayet mahkemesi bulunan yerlerde 1, Ankara’da 6, İstanbul’da ise 8. Ağır Suç Oluşturan Mahkemeleri bu davalara bakacak.

Asliye suç oluşturan mahkemesinin tayin alanına gören suçlar yönünden ise iki asliye ceza mahkemesi yer alan yerlerde 2, üç veya daha artı asliye cinayet mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye canice mahkemeleri, Mardin’de 2, İstanbul’da ise 3 numaralı asliye cinayet mahkemesinin bu suçlara bakmasına karar verildi.

– İdari yaptırım kararları

İdari yaptırım kararlarına karşısında yapılacak başvurulara ilişkin sulh suç oluşturan hakimlikleri nezdinde ihtisas hakimliklerinin belirlenmesi hususunu görüşen daire, bu başvurulara iki ya da daha artı sulh canice hakimliği bulunun yerlerde 1, dört ya da daha fazla sulh ceza hakimliği yer alan yerlerde 1 ve 2, yedi veya daha pozitif sulh suç oluşturan hakimliği yer alan yerlerde 1, 2 ve 3 numaralı sulh cinayet hakimliklerinin bakmasını kararlaştırdı.

Aynı başvurular için İstanbul ve İstanbul Anadolu’da 1, 2, 3 ve 4 numaralı sulh canice hakimlikleri, Bolu’da 1, Diyarbakır’da 1 ve 2, İzmir’de ise 1, 2 ve 3 numaralı sulh ceza hakimlikleri görevlendirildi.

Finans ile ilgili açılacak davalarda, asliye ticaret mahkemelerinin tahsis alanına giren ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz hak kapsamında gelecek işlere, iki veya üç asliye ticaret mahkemesi yer alan yerlerde 2; dört ya da beş asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 4; altı ya da daha fazla asliye ticaret mahkemesi yer alan yerlerde 6; on ya da daha pozitif asliye ticaret mahkemesi yer alan yerlerde 6 ve 7; on dört ya da daha artı asliye ticaret mahkemesi yer alan yerlerde 6, 7, 8; yirmi ya da daha pozitif asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 6, 7, 8 ve 9; Ankara’da 6, 7 ve 8; İstanbul’da ise 6, 7, 8, ve 9 numaralı asliye ticaret mahkemesinin bakmasına karar verildi.

– Sendikal uyuşmazlıklar

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davalar, meslek mahkemesi bulunmayan yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesi; iki ya da daha fazla iş mahkemesinin bulunduğu yerlerde 2; sekiz ya da dokuz meslek mahkemesinin bulunduğu yerlerde 3; on veya daha artı meslek mahkemesi bulunan yerlerde ise 4 numaralı meslek mahkemelerince görülecek.

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhdesat bedellerinin tahsili, imar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebiyle oluşturulan ipotek bedellerinin arttırılması ve eksiltilmesi, Gecekondu Mahallesi Kanunu zarfında açılacak tazminatlardan kaynaklanan dava ve işlerde üç asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 2; dört asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 3; beş, altı ya da yedi asliye hukuk mahkemesi yer alan yerlerde 2 ve 3; sekiz veya daha artı asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 7 ve 8; on dört ya da daha pozitif asliye hukuk mahkemesi yer alan yerlerde 10, 11 ve 12; İstanbul’da 3, 10, 11 ve 12; Niğde’de ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi bakacak.

HSK Birinci Dairesi, asliye ticaret mahkemelerinin kurulmadığı veya hak çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde asliye ticaret mahkemesinin devir alanına giren davalar için üç asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde 3 numaralı, dört ya da beş asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 numaralı, altı veya daha fazla asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 5 ve 6 numaralı asliye hukuk mahkemelerini görevlendirdi.

Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya adalet çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde de tüketici mahkemesinin atama alanına giren dava ve işlere, dört veya daha artı asliye hukuk mahkemesi yer alan mahallerde 4 numaralı asliye hukuk mahkemesinin bakmasına karar verildi.

Yorum yapın