İBB, Süleymaniye’de ne yapmaya çalışıyor? İlim Yayma Vakfı: Olay siyasi malzeme haline dönüştürüldü

İlim Yayılma Vakfı’nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası ‘silüeti bozduğu’ gerekçesiyle ağız dalaşı konusu oldu. Vakıf “Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz” diyerek inşaatı durdurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise inşaatın durdurulmasına karşın akla ziyan bir adımla vakıf binasını mühürledi.

İlim Dağılma Vakfı, Süleymaniye’de üretim aşamasında olan yurt binalarıyla ilgili ağız dalaşı üzerine “Süleymaniye İstanbul’un ruhudur. İlim Dağıtım Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna hasar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazırlanmış olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gösteri ediyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

İlim Yayma Vakfı, meydana çıkan tartışmalar üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Vatana ve millete yardımcı olabilecek iyi halk müziği yetiştirmek” misyonuyla takriben yarım asırdır faaliyet bildiren İlim Yayma Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu’nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever kadar bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun şekilde inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır. Laf konusu yapı, yıkılmadan önce tek kütle halinde ticari amaçla kullanılan binadan yaklaşık %20 daha ufak inşa edilmiştir. Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır.

Yurt inşaatının yapıldığı bölge Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı’nda kalması nedeniyle, yurt dilekçe projemiz Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi 494 ada tescilsiz 1 parsele ilişkin İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Alan Kurulu’nun 18.7.2019 tarihli 4134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yenileme ve onaylı avan projesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Projenin, komite kadar 4135 sayılı karar ile yerinde bulunarak ilgili belediyenin denetiminde inşaatın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yurt inşaatı, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye tarafından belli imar planına ve kararlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmekte iken sosyal ağ ve mecralarda laf konusu yurt inşaatına ilişkin bazı resimler paylaşılmıştır. İnşaatın, Süleymaniye Camii’nin siluetini kapattığı yorumları ve tartışmaları yapılmıştır.

Vakfımız, kapalı alan ve irtifa itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine yerinde bir çalışma yapmıştır. Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları tamir etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır:

“Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Dağıtım Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazırlanmış olduğumuzu ifade ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeye misafir etme ediyoruz.”

Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle…

İBB NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

İlim Dağılım Vakfı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayladığı bir projeden bile fedakarlık yapabileceğini açık yüreklilikle açıklama etmesinin akabinde inşaatın durdurulmasına karşın tepki çeken bir adımla İBB binayı mühürledi.

İLİM YAYILMA VAKFI’NDAN İBB’YE TEPKİ

Bu gelişmeler sonrası İlim Bölüştürme Vakfı’ndan “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla yeni bir yorumlama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

Süleymaniye’deki yurt inşaatımız, İBB tarafından yasal mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Alan Kurulu’nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB’de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara değin zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede, yurt inşaatı yasal ve teknik prosedürlere yerinde olduğu halde İBB’nin hukuka tutarsız olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına amaç vermemiz muhtemel değildir.

Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir hitabe yok işbirliğini önceleyen bir anlama yararlı olacaktır. Politik çıkarların yok, tarihi bilincin esas alındığı bir görünüm açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların benzer zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye’nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır.

İLİM BÖLÜŞTÜRME VAKFI BAŞKAN VEKİLİ NURETTİN BÖLGE: DURMUŞ BİR İNŞAATIN MÜHÜRLENMİŞ OLMASINI KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ

Hukuksuz adıma ilişkin yorumlama yapan İlim Bölüştürme Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, “Durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi polemiklerin tarafı olmayacağız” diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, inşaatın durdurulduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Konu sosyal medyada yayıldıktan sonra iki defa tanımlama yaptık. Açıklamada, ‘inşaatın Süleymaniye siluetine hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiğini kabul ediyoruz’ diye belirttik. Sosyal medyadaki tepkileri anlayışla karşıladığımızı belirtmiş, inşaatı durdurduğumuzu söylemiştik. Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Öte yandan biz bir vakıfız. Çalışmalarımızı vakfımızın amaçları doğrultusunda yapıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi polemiklerin tarafı olmayacağız. Süleymaniye konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımızla aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bizi uyaran vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim inşaatımızın gölgesi dahi Süleymaniye’nin üstüne düşmeyecek. İnşaatı zaten durdurmuş ve kurulların alacağı karara uyacağımızı söylemiştik. Bunun bir siyasi malzeme haline dönüştürülmesi en istemediğimiz şeydi.

Bundan daha sonra biz bu konuda yorumlama yapmayacağız. Vakfımızın inşaatı ile ilgili mimari açıdan çalışmaları yapacağız ve Süleymaniye’nin kubbelerinden görünen görüntüleri ortadan kaldırmış olacağız.”

“SÜLEYMANİYE’NİN KUBBELERİNİ AŞAN BİR BİNA OLMAYACAK”

İnşaatın Süleymaniye Camii’nin manzarasını kapatmayacağını gösteren Bölge, “Orası bize yurt gerçekleştirmek şartıyla bağışlanmış bir yer, yurt yapılsa dahi hiçbir şekilde Süleymaniye’nin kubbelerini aşan bir yapı olmayacak. Hiç kimse Süleymaniye’nin bahçesinden baktığında o görüntüyü görmeyecek. Biz onunla ilgili projemize ilgili kurulların kararları doğrultusunda hareket edeceğiz. Süleymaniye’de tek bir bina yok, orayı çerçeveleyen onlarca bina var. Kamuoyunun Süleymaniye’yi tartışması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir