İBB’nin skandal satışına mahkeme ‘dur’ dedi!

İETT’nin ekim ayında Ayazağa’daki 49 bin 360 metrekarelik garajıyla ilgili arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması için ihaleye çıkması, AK Partili İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar göre dava edildi.

İETT’nin tahmini bedelini 1 milyar 200 milyon lira pozitif KDV olarak belirlediği araziyle ilgili Kaynar, 11. İdare Mahkemesine ihalenin iptali için başvuruda bulundu.

Mahkemeye yapılan başvuruda, satışa konu taşınmazın uzun süredir İETT garajı olarak kullanılması sebebiyle bu satışın halk yararı ilkesine açıkça anomali teşkil ettiği, bu alana konut ve ticari ünite yapılmasının millet hizmetinde aksamalara yol açacağı, arazinin imar planlarında ”Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı”nda kaldığı, satmak ihalesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, iptali istendi.

İETT’nin mahkemeye verdiği savunmada ise satışın gerçekleşmesi halinde elde edilecek gelirin, buranın garaj olarak kullanılmasından daha artı ulus yararı içerdiği görüşü aktarılarak, davanın reddi istek edildi.

– Duruşma, belediye meclis kararına şive yaptı

Mahkeme kararında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesindeki hükümleri hatırlatılarak, satış ihalesi için meclisten onaylama alınması gerektiği vurgulandı.

Kararda, belediye meclisinden onaylama alınmadan Genel Müdürlük onayı ile ihaleye çıkıldığı kaydedilerek, özet olarak şu ifadelere yer verildi:

“Yönetmelik hükümleri ve olayın bir arada değerlendirilmesinden, belediyenin karar organının belediye meclisi olduğu, alt kuruluş olan İETT’nin de genel kurulu ve karar organı olarak devir yaptığı, 3645 sayılı kanunda İETT’ye ait malların satışının fakat belediye meclisi tarafından alınacak satışa müsade kararı ile muhtemel olduğu, dolayısıyla dava konusu taşınmazın arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılmasına belediye meclis kararı alınmadan gerçekleştirildiği anlaşıldığından dava konusu taşınmazın ihaleye çıkarılmasına dair operasyon ile ihale duyuru işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı netice ve kanaatine varılmaktadır.”

Duruşma, işlemin iptaline karar verirken, Danıştay’a temyiz yolunun açık olduğunu bildirdi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir