KVKK’dan araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı

Resmi Gazete’de bulunan kararda, vasıta kiralamada “kara liste” adı bahşedilen birtakım yazılım, program ve uygulamalara başvurulduğu, bunlar doğru vasıta kiralayan kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya vasıta kiralama firmasının yorumlarını da taşıyan bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Kuruma başvurular üstüne KVKK kadar araştırmalar yapıldığı kayıtlı kararda, söz konusu yazılımların, bir vasıta kiralama firmasının kendi girdiği verileri diğer araç kiralama firmalarına da açmasına olasılık veren sistemler olarak tasarlandığının saptama edildiği aktarıldı.

Vasıta kiralayan şahısların kişisel verilerinin de bu sayede iki taraflı olarak paylaşıldığı, laf konusu şahısların, bu durumdan bilgi sahibi olmadığı bildirildi.

– Vasıta kiralama ve yazılım şirketleri “iki taraflı data sorumlusu”

KVKK’nin kararında, kara liste uygulamalarında araç kiralama firmalarının gerçek birey müşterilerden kişisel verilerini aracısız toplayan veri sorumluları olduğu, keza yapılan kullanım nedeniyle yazılım şirketlerinin de karşılıklı bilgi sorumluluğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Söz konusu uygulamaların hukuka tutarsız olduğunu saptayan KVKK, uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel data işleme süreçlerinin Bireysel Verilerin Korunması Kanunu’na yerinde olması ve bu kapsamda gereken her türlü teknik ve idari tedbirlerin bireysel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları göre alınması gerektiğine karar verdi.

Kararda, bireysel verilerin korunmasına karşın gerekli teknik ve idari tedbirleri almaksızın veri işleyen ve kanun hükümlerine tutarsız şekilde vasıta kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında, kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği belirtildi.

Ayrıca kişisel verilerin araç kiralama firmalarınca işlenmesinin mümkün olduğu lakin veri işleme faaliyetinin hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun düşmek kaydıyla gerçekleşebileceği ifade edildi.

– İLKE KARARI NE ANLAMA GELİYOR

Bireysel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci maddesine tarafından, Bireysel Verileri Koruma Kurulu, şikayet üzerine veya resen yaptığı tahlil sonucunda, ihlalin yaygın olduğunu saptama etmesi halinde “ilke kararı” alma yetkisine sahip.

Yine kanuna tarafından, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, yani kanundaki ifadeyle data sorumlularının, KVKK kadar bahşedilen kararları yerine getirme yükümlülüğü bulunuyor. Dolayısıyla yayımlanan prensip kararında öngörülen kanuni yükümlülüklerin ivedilikle yerine getirilmesi gerekiyor.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir