Mesai arkadaşına ‘Beceriksiz’ ve ‘cahil’ dedi! Tazminatsız kovuldu

İşyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir işçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘eksik ve cahillik abidesi’ ifadesini kullandı. İşveren, mesai arkadaşına o ifadeleri kullanan işçiyi kovdu. İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan şikayetçi emekçi, şirkette işçi sıfatı ile aralıksız olarak çalışmakta iken benzer meslek uygun çalışan 12 işçi ile birlikte haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak üst düzey yöneticilere atılan e-postada yer alan ifadelerin gösterildiğini kaydetti. Sanık şirketin sunduğu gerekçelerin hukuki dayanaktan yoksun ve fena niyetli olmakla birlikte meslek akdinin haklı nedenle feshettiği iddiasının yanının bulunmadığını öne sürdü. Feshin asıl nedeninin müvekkili ile beraber çalışan ve meslek akdi feshedilen 12 işçinin sendika üyesi olduğunu hatırlattı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı şikayetçi emekçi temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

Yüksek Mahkeme kararında; davacının imzasının da bulunduğu yazıda imal müdürüne hitaben, ‘beceriksiz ve cehalet abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, niçin ve neye göre seçtiğini merak etmekteyiz’ ifadelerinin yer aldığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi: “Mevcut bu ifadeler, işverenin idare şeklini ve uygulamalarına makul tenkit boyutunu aşıp, hakkında bu ifadeleri kullandıkları kişiyi, meslek becerisi ve bilgisinin beceriksiz olduğunu ağır bir dille eleştirmeleri sebebi ile rencide eder nitelikte olduğu ortadadır. Şeref ve namusuna dokunacak sözler kapsamında bulunmadığı ve bir tartışma esnasında kişinin yüzüne karşısında söylenerek stres yaşanmasına, tartışma veya kavgaya sebep olmadığından, yani sözün muhatabına söylenmemesinden ötürü sataşma boyutuna da ulaşmadığından, eylemin haklı fesih sebebi oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Ama mantıklı eleştiri boyutunu aşıp, kaba ve kişiyi rencide eder mahiyette olması, egzersiz adabına uygunsuz söz ve davranışlar sebebi ile bu kişilerin, rencide edici şekilde ağır ve vahşi bir biçimde eleştirdikleri birey ile aynı ortamda çalıştırılmalarının işverenden beklenemeyecek olması da gözetilerek feshin geçerli bir sebebe dayandığı yönünde Bölge Adliye Mahkemesi’nin iki farklı dairesinin iki ayrı kararı vardır. Şikayetçi avukatı tarafından sunulan uyuşmazlığın giderilmesi istek dilekçesinde kayıtlı ve dilekçeye ilave olarak sunulan kararlar arasındaki çelişkinin giderilmesi talebi yerindedir. Bir kişinin yetersiz ve cehalet abidesi olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, gerekli veri birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Tüm bu talimatlar karşı, Bölge Adliye Mahkemelerinin muhakkak nitelikte olan başvuru konusu kararları arasındaki uyuşmazlığın açıklanan bahane doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İşçinin, işverenin bir diğer işçisine karşın sarf ettiği “eksik ve “cehalet abidesi şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkil etmesi gerektiğine ve uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir