Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenecek.

Öğretmenliğin, “eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlandığı kanuna tarafından, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve esas ilkeleri ile öğretmenlik mesleği ahlak ilkelerine uygun bir şekilde ifa etmekle mesul olacak.

Öğretmenlik mesleği, namzet öğretmenlik döneminden daha sonra “hoca”, “bilirkişi öğretmen” ve “başöğretmen” almak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Kanunla öğretmenlik kariyer basamakları belirlenecek. Buna kadar, namzet öğretmenlik dahil öğretmenlikte minimum 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime karşın 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Bilirkişi Öğretmenlik Eğitim Programı’nı ve mesleki gelişim alanlarında bilirkişi öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, aşama ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, bilirkişi öğretmen unvanı için yapılan yazılmış sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman hoca unvanı için yapılan yazılı sınavda, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılmış sınavda başarılı olanlara uzman hoca sertifikası verilecek.

Bilirkişi öğretmenlikte minimum 10 sene hizmeti bulunan ve aşama ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten eksik olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılmış sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılmış sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, bilirkişi hoca unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılmış sınavdan muaf tutulacak.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

Bilirkişi hoca ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidilecek. Bilirkişi öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda atama yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Diğer derecelerde yer alan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılacak. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir