Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değiştirme Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, orman alanları içinde ya da bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakacak kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 megavat ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde, toplam kapalı kullanım alanı 2 bin metrekareden büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ve bunların depolama tesis veya sahalarında mevcut parseller ile orman aralarında yol değil ise parsel içinde 4 metre iç ulaşım yolu bırakılacak.

Ayrıca orman yangınlarından kaynaklı ateş ve/ya da sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek nedeniyle, tesise ait inşa cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 metre mesafe içeresinde “dış yangın bölgesi” teşkil edilecek.

Bu alanda yangın hidrant sistemi kurulacak. Dış hidrant sisteminin su ihtiyacı için en az dakikada 5 bin 700 debiyi 60 dakika zaman ile karşılayacak kapasitede depo tesis edilecek.

Bina cephesinden itibaren 300 metre mesafedeki ormanlık alanların çabuk yanıcı orman örtüsü olması halinde, bina cephesinden itibaren birincil 1,5 metrenin çakıl yarı yanmaz malzemeyle kaplanması, 1,5-10 metre arası ağaç ve yanıcı madde olmaması, 10-30 metre mesafe içerisinde ağaç aralıklarının en az 3 metre olması, 6 ayda bir kuru nebat temizliği yapılması, 30-100 metre uzaklık içerisinde 2 metreden hain dalların ve zemindeki kuru nebatın temizliğinin yapılması, dış cepheler, çatı kaplama ve yağmur oluğu, kapı ve pencerelerin hiç yanmaz malzemeden yapılması, camların kırılmaz veya yangına 30 dakika dayanıklı olması, depo sahalarındaki yakıt/ürün türüne tarafından oksijen temasını kesici tedbir alınması gerekli ışık halkası geldi.

Yönetmeliğe tarafından, bu tedbirler alınmadan ruhsat düzenlenemeyecek ve faaliyetlere müsade verilmeyecek.

Ayrıca orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamayacak. İmar planı hazırlanırken yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından itfaiye araçlarının ulaşımını karşılamak üzere, orman sınırı ile parsel aralarında minimum 10 metre yol bırakılacak.

– MEVCUT BİNALARA 31 ARALIK 2023’E DEK SÜRE VERİLDİ

Mevcut binalar için de bu önlemlerden uygulanabilir olanların 31 Aralık 2023’e dek uygulanması şartı getirildi. Ruhsat vermeye yetkili idarelerce bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenecek. Bu zaman içerisinde, alınacak tedbirlerin zorunlu kıldığı imalat ya da tesisatın yapımına başlanmış ise üretim süresine alt olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere üretim süresi tanınabilecek.

Yorum yapın