Osmanlı’nın en önemli zaferiydi! 100 yıllık tartışmaya nokta konuldu

Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı II. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526’da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı’nın yapıldığı alan Macar bilim insanları göre belirlendi.

Macar Bilimler Akademisinin sağladığı araştırma fonuyla 2018 yılında Pecs Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi göre başlatılan projenin yöneticisi Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap, AA muhabirine çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mohaç Savaşı’nın Macaristan tarihinde büyük öneme sahip olduğunu gösteren Pap, yaklaşık bin yıldır Karpat Havzası’nda yaşamış Macarların Mohaç’tan önce güçlü, başat ve bağımsız bir krallığa sahip olduğunu, Mohaç’tan sonradan ise bu durumun tersine döndüğünü, bu yüzden de bu dönemin Macarlar kadar genelde olumsuz değerlendirildiğini kaydetti.

Pap, Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasındaki çatışmaların 14. asır sonlarında Macar kralı Sigismund yönetimi altında Balkanlar’da başladığını, bu dönemden başlayarak yaklaşık 300 sene baştan başa savaş dönemi olduğunu belirtti.

Macar-Türk ortak tarihinden bakıldığı zaman 600 yıllık bir periyodun söz konusu olduğunu, bunun 300 yılının savaş diğer 300 yılı ise arkadaşlık olarak görüldüğünü açıklayan Pap, ilk 300 sene boyunca Niğbolu ve Varna savaşları gibi önemli çatışmaların yaşandığını, 1520’de babası Selim’den keza hesaplı hem de askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke devralan Kanuni Sultan Süleyman döneminde de bunun devam ettiğini aktardı.

Macaristan’ın Osmanlı’nın yönetiminden daha sonra kendi bağımsızlığını kazanamadığını, yönetimin Habsburg Hanedanlığı’na geçtiğini açıklayan Pap, Macaristan’ın Mohaç’tan daha sonra tam anlamıyla egemenliğini takriben 30 yıl önce elde ettiğini söyledi.

– MOHAÇ SAVAŞI’NIN YAPILDIĞI YER KONUSUNDA 100 YILDIR TARTIŞMA DEVAM EDİYOR

Mohaç Savaşı’nın, bugün Macaristan’ın Sırbistan ve Hırvatistan ortak sınırına yakın bölgede gerçekleştiği konusunda herhangi bir kavga olmadığına lakin savaşın iyice nerede gerçekleştiği konusunda tartışmaların devam ettiğine dikkati çeken Pap, ”Mohaç Savaşı bugünkü Macaristan’da bulunan Mohaç kentinin güneyinde bir yerlerde gerçekleşti fakat savaşın tamamiyle nerede olduğu hakkında Macaristan’da yüz yıldır devam eden tarihi bir ağız dalaşı vardı.” diye konuştu.

Pap, savaşta Hristiyan ordusunda bulunan Papaz Istvan Brodaric’in notlarında, yeniçerilerin Földvar isimli bir köyün önünde harmoni aldığını yazdığını ve Osmanlı ordusunun sahip olduğu 150 topun da aynı köyün önünde dizildiğinin bilindiğini kaydetti.

Brodaric’in notlarında yer alan köyün sakinlerinin savaştan sonra köye döndüğünün bilindiğini, kaynaklara kadar de köyün 1703’e değin ayakta kaldığının net bir şekilde tespit edildiğini gösteren Pap, ”Savaşın, Mohaç kentine tabi Satorhely bölgesinde yapıldığı düşünülüyordu ama yapılan incelemelerde bu yerin 1700’lü yıllarda oluşturulduğu belirlendi. Savaşın yapıldığı Földvar bölgesi bugüne kadar hiç kimse göre bilinmiyordu. Bu yüzden savaş alanı ile ilgili son 100 yılda, Mohaç kentinin doğusunda, batısında hatta Hırvatistan’ın bir bölgesinde olduğuna dair 16 teori ortaya atıldı.” dedi.

– SAVAŞIN YAPILDIĞI FÖLDVAR KÖYÜ TESPİT EDİLDİ

Yaptıkları araştırma sonuçlarına tarafından Földvar köyünün Borza-Major bataklığı civarında olduğunu ve gerçekleştirdikleri jeofizik incelemelerin bölgede Orta Çağ’a ait büyük bir mesken biriminin izlerini gösterdiğini açıklayan Pap, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Földvar köyünün bulunması önemli bir durum. Orada kazıbilimsel kazıların yapılması gerekli. Hatta bu köyün yerini işaret eden bir harita da bulduk. Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi’nde bu el yazması harita mevcut. Bu köyün 1526’da değil olmadığını 1703 yılına dek ayakta kaldığını kuşkusuz biliyoruz. Savaş öncesi köyden kaçanlar daha sonra geri döndü. Türk kaynaklarda bu köyün aidat verdiği bilgileri de mevcut. Bu köy, muhtemelen bölgedeki bazı öteki köyler gibi Sırplar ile Macarlar arasındaki savaş yüzünden değil oldu.”

Tuna Nehri kıyısındaki alanın bugün uçsuz bucaksız ekilebilir bölgeler olduğunu ama savaşın yapıldığı dönemde en ince ayrıntısına kadar suyla kaplı bir bataklık olduğunu, hem Türk hem de Macar ordusunun o bataklık alanları aşarak bölgeye ulaşabildiğini bildiren Pap, savaşın yapılması için tek yerinde alanın bu köy bölgesi olduğunu, bugün ise o bölgede hiçbir bataklık alanın kalmadığını söyledi.

– ‘MACAR KRALI II. LAYOŞ’UN HAYATINI KAYBETTİĞİ YERİ TESPİT ETTİK’

Hem Türk ayrıca de Macar kaynaklarının bölgedeki bataklığın savaşta da büyük tartma taşıdığını yazdığına, o zamanki notlara tarafından de savaş sırasında çoğu askerin buradaki derin bataklığa düşerek hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pap, savaş bitiminde Macarların Tuna’da Macar filosu bulunduğu için Tuna’ya doğru kaçtığını söyledi.

Pap, ”Birçoğu gemilere ulaşabiliyor ama kahraman bir şekilde çaba eden 20 yaşındaki Macar Kralı II. Layoş da bundan böyle savaş sonuna dürüst kaçıyor. Kuzeyde Csele bölgesindeki bataklıkta boğularak hayatını kaybediyor. Araştırmamızda bu yeri de tespit ettik. Bunu çoğu Türk kaynak da onay ediyor.” diye konuştu.

Sultan Dördüncü Murat döneminde 1630-31’de, Topkapı Sarayı’ndaki Revan ve Bağdat Köşkü’ne benzer bir şekilde Macaristan’da Mohaç Savaşı Anıtı’nın yaptırıldığını ifade eden Pap, laf konusu anıtın yerini de tespit ettiklerini ve efsaneye tarafından Mohaç Savaşı’nda hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin buraya defnedildiğini belirtti.

Pap ayrıca, bölgede insan kemiklerinin gömülü olduğu iki yer daha tespit ettiklerini, bu bölgede yapılacak kazılarda toplu mezarların bulunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir