Resmi Gazete’de yayımlandı! Nükleer enerji işletmeleri için yeni dönem

Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddeler emniyet, güvenlik ve nükleer teminat açısından düzenleyici kontrole yan olacak.

Yetkilendirmeye alt bir faaliyet sırasında radyoaktif atık üreten kişiler radyoaktif atık yönetimi özel hesabına, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerini işletmek üzere yetkilendirilen kişiler ise işletmeden tümdengelim özel hesaplarına belirlenecek tutarda ayrı olarak katkı maddesi payı ödeyecek.

İşletenler, her nükleer tesis ya da nakliye faaliyeti için uygun sigorta yaptıracak veya başka bir teminat gösterecek. İşletenin belirlenen yükümlülüklerine sigorta sağlanabilmesi amacıyla nükleer sigorta havuzu kurulacak.

Türkiye’nin bağımsızlık alanında gerçekleşen bir nükleer hadiseyle ilgili olarak Türk mahkemelerinin yargılama yetkisinin laf konusu olduğu hallerde yalnızca Türkiye mahkemeleri yetkili olacak.

Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi adı aşağı özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirket kurulacak. Nükleer tabanca ya da radyolojik tabanca üretim eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, kullanan, kullanımını yaygınlaştıran veya bunları ticaretini yapan kişiler 25 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir