RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza

RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin’in çağrısıyla mucizevi toplandı. Masadaki ilk rapor, Tele 1 ekranındaki programda kullandığı ifadeler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması zarfında tutuklanan Sedef Kabaş’ın sözleri oldu. RTÜK İzleme Uzmanı raporunu, Anayasa, 6112 sayılı Yasa, Basın Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uluslararası içtihatlara dayandırdı. Yasal metinlerde geçen düşünceyi izah etme ve basın hürriyetinin belirtilen şartlar aşağı kullanılmasının gerekli olduğunun belirtildiği uzman raporunda, bu özgürlüğün ‘başkalarının haklarının korunması’ nedeniyle sınırlandırılabileceğine aksan yapıldı. Raporda evrensel kabul gören ‘basın, ifade özgürlüğünü kullanırken, ödev ve sorumluluklarına uygun davranmak durumundadır’ cümlesi uyarı çekti. Yayıncılığın mesuliyet gerektiren bir ulus görevi olduğunun ifade edildiği raporda, Basın Iş İlkeleri doğrultusunda, yayınlarda şahısların ve kuruluşların haysiyet ve saygınlığını ihlal edecek, onları minik düşüren, aşağılayan veya kötüleme niteliği içeren ifadelere yer verilmemesi gerektiği anlatıldı. Sedef Kabaş, hakaret taşıyan sözleri sarf ederken program sunucusunun da herhangi bir müdahalede bulunmamasının tam aksine yapılan hakaretleri onaylamasının medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan beklenen kamusal yayın sorumluluğu ile bağdaşmadığının altı çizildi.

5 PROGRAM DURDURMA CEZASI

Raporu inceleyen Üstteki Komite, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözlerin, ‘toplumda kin ve düşmanlığı kışkırtma edecek veya toplumda nefret edilen şey duyguları oluşturacak’ mahiyette olduğuna kanaat getirdi. Yapılan oylama sonucunda 6112 sayılı Yasa’nın 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde açıklama edilen ‘Yayın hizmetleri, kin ve düşmanlığa kışkırtma edemez ya da toplumda dehşet duyguları oluşturamaz.’ hükmünü ihlal eden Tele 1’e 5 kez program erteleme ve en üstteki sınırdan yönetimsel para cezası müeyyidesi uygulandı.

TELE 1’E BİR YAPTIRIM DA DÜNDAR’IN SÖZLERİ İÇİN

Tele 1, aynı programın başka bir bölümünde bu kere Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Musavat Dervişoğlu ve Engin Altay’ın sözleri nedeniyle rapora konu oldu. RTÜK, söz konusu programda toplumsal çatışmayı körükleyecek şekilde ırk arasında ‘öteki’ yaratacak söylemler saptama etti. Üst Komite, yayında hasmane bir üslupla iktidarı destekleyenlerin maksat gösterilmesini ve toplumda açıklanmış bir kesime karşısında kin ve düşmanlığı tahrik eden söylemleri yasaya tutarsız buldu. RTÜK ayrıca, moderatör Uğur Dündar’ın ‘Bunu yazıyoruz bir kenara… merak etmeyin. Biz de notlar alıyoruz. Gün kazanç keser döner sap döner, hesap da döner. İşte o zaman onun hesabı sorulur’ ve Merdan Yanardağ’ın ‘Bir gün devran değişecek…bu totaliter rejimin sorumluları adalet yönünde halkın önünde ve tarihin önünde hesap verecekler’ ifadeleriyle ötekileştirilen kitleyi tehdit ettiğini belirledi. Yayında, kasıt haline getirilen bir kitleye karşın düşmanca bir tutum sergilenmesinin eleştiri sınırları ötesinde küstah olduğuna karar veren Üst Kurul, kamusal yayın sorumluluğunu yerine getirmeyen Tele 1’e yüzde 3 yönetimle ilgili para cezası verdi.

ESAS HABER SUNUCUSU NEDENİYLE FOX’A PARA CEZASI

RTÜK, FOX Başlica Haber raporunu da görüştü. RTÜK İzleme Uzmanı raporunda, FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin ‘bilgi yoğun olmak’ yerine ‘duygu yoğun habercilik’ yaparak bireysel kanaatlerini ön plana çıkardığı tespitine yer verildi. Selçuk Tepeli’nin yorum ve değerlendirmelerini tarafsız ve dengelenmiş bir şekilde arzetmek yerine polemiğe varan sözler ve üslup içinde, ara sıra sesini yükselterek ‘müstehzi’ denilebilecek nitelikte, yer yer abartılı el kol ve parmak hareketleriyle aktardığı yazıldı. Ayrıca, “Söz konusu haber bültenlerinde haberin kendisi ön planda olması gerekirken haber sunucusunun siyasi konulardaki bahis, suçlama ve yorumlarının ön plana çıktığı ve bu nedenle haberin nesnelliğinin yitirilmesine yol açıldığı düşünülmektedir. Bununla tarafsızlık ilkesine aykırı ve toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyebilecek bir yapıda toplumu belirlenmiş bir düşünceye sevk etmeye çalışılarak yayıncıların sahip olması gereken kamusal sorumluluktan uzakta bir tutum sergilendiği değerlendirilmiştir” denildi. Raporu görüşen Üstteki Komite, bilirkişi görüşünü onaylama ederek FOX’a üstteki sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir