Sanayi tesisleri ”kirletici salım” miktarlarını yıllık raporlayacak

Bakanlık tarafından hazırlanan “Kirletici Salım ve Nakliye Kaydı Yönetmeliği” Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına karşın yöntem ve esaslar düzenlendi.

Enerji sektörü, madeni yağ ve gaz rafinerileri, termik santraller ve öteki ışıklandırma sistematik tesisler, kömür değirmenleri, kömür ürünleri ve katı dumansız yakacak üretim edilen tesisler, metal ürünleri ve işlenmesi, yer altı madenciliği ile ilgili faaliyetler, sırça imal edilen tesisler, kimya sanayisinde bulunan tesisler, atık ve atık su yönetimi, kağıt ve ahşap üretimi ile işlenmesi, yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, jurnal 50 ton ve üzeri karkas imal kapasiteli mezbahalar, ham sütün işlenmesi, elyaf ve dokuma ön işlenmesi ve boyanması için kullanılan tesisler, gemi yapımı ve boyanmasına karşın tesisler bu yönetmeliğin dahilinde yer aldı.

Askeri tesisler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün ve süreçlerin test edilmesi için kullanılan işletmeler ya da işletme bölümleri ile nükleer tesisler ise yönetmelik kapsamı dıştan bırakıldı.

– Tesisler takvim rapor sunacak

Yönetmeliğin kapsamında yer alan tesisler, kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarlarını, yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan güvenli atıkların geri kazanım veya bertaraf için tesis dışına taşınması gibi hususların tamamını Bakanlığa takvim olarak raporlayacak.

Tesislerin yıllık raporlarında sunulan bilgilerin geçerliliği, yetersiz, yanlış bilgilerin olup olmadığı valiliklerce denetlenecek.

Keza işletmeciler, raporlama yılının sonundan itibaren 5 sene her tarafında, Bakanlık ve valilik tarafından gerektiğinde incelenebilmeleri için bu bilgileri muhafaza edecek.

– Halkın erişimine açık “KSTK” veri tabanı kurulacak

Bakanlık, yeni yönetmelikle ilk kez çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye, azaltmaya katkı temin etmek nedeniyle elektronik bir bilgi tabanı olan “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK)” sistemini oluşturacak. Bu sistem halkın erişimine de açık olacak.

Faaliyette olan tesisler yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay, yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler ise tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde KSTK sistemine kayıt olacak.

KSTK’de tesislerle ilgili, işletmeci kadar bildirilmesi gereken havaya, suya, toprağa salımı ile tesis dışına taşınan atık su kirleticilerinin yönetmelikte belirlenen eşik değerlerini aşanlar ile yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan güvenli olmayan ve güvenli atıkların miktarları gibi bilgiler yer alacak.

İşletmeci herhangi bir bilginin halka açık KSTK sisteminin dışarıya bırakılmasını istediği takdirde, ilgili bilgiyi ve mahremiyet talebinin nedenlerini belirlemek suretiyle Bakanlığa mahremiyet başvurusunda bulunabilecek.

Birbirini takip eden her bir raporlama yılı için raporlama yılının bitiminden 12 ay daha sonra KSTK bilgileri halka açık ülkü getirilecek.

Vatandaşlar, KSTK’nin işleyişine ilişkin her türlü yorumu, bilgiyi, analizi ya da görüşleri Bakanlığa sunabilecek. Bakanlık, gerektiğinde sunulan görüşleri KSTK’nin iyileştirilmesi için değerlendirecek ve bu değerlendirmenin sonucu hakkında halkı bilgilendirecek.

– Yönetmelikte belirlenen geçiş süreleri

Yönetmelikte belirlenen hükümlere tutarsız hareket eden işletmecilere, 2872 sayılı Çevre Kanunu zarfında yönetimle ilgili yaptırımlar uygulanacak.

Bakanlık, Avrupa Birliği mevzuatına ahenkli olarak hazırlanan bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin kılavuzları 6 ay içerisinde yayımlayacak.

İşletmelerin mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk bütün takvim yılı olarak belirlendi. Keza KSTK’nin halka açılması ile ilgili hükümleri, Bakanlık kadar teknik altyapı tamamlanana kadar uygulanmayacak.

Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesinde yer alan etkinlikler, enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için yayım tarihi itibarıyla, mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için yayımı tarihinden 1 sene daha sonra, atık ve atık su yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için yayımı tarihinden 2 sene daha sonra, yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve meşrubat sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için yayımı tarihinden 3 yıl sonradan yürürlüğe girecek.

Öteki hükümleri ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Yorum yapın