SEDDK, Zorunlu Trafik Sigortası’nın genel şartlarında değişikliğe gitti

SEDDK’den yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Parasal Sorumluluk Sigortası (Gerekli Trafik Sigortası) Genel Şartlarında Değiştirme Yapılmasına Dair Genel Şartlar’ın bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanunun 18 ve 19’uncu maddeleriyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92’nci maddelerinde değişikliğe gidildiği, gerekli parasal mesuliyet sigortası teminatı dahilinde yer alan bedel kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin kanuni çerçeve çizilerek uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Yoklama Kurumuna bırakıldığı hatırlatıldı.

– Yargı kararları genel şartlara yansıtıldı

Genel Şartların hazırlanmasında Danıştay ve Yargıtay kararlarının esas alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda vasıta hasarlarının onarımında başta orijinal parça kullanımı şartı getirildiği, ama hak sahibinin onayının alınması ya da zarar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde zarar görebilen parça, eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilebileceği, değişimi gereken parça orijinal değilse, eşit parça kullanımının mümkün olacağı, bu nedenle araçların onarımında hasar görenlerle sigortacıların arasındaki en önemli anlaşmazlık noktasının da giderildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu değişim ile 2918 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesi çerçevesinde, bedensel zarar sonrası değerinde kaybına uğrayan aracın nitelikleri ve araçta değerinde kaybı oluşmasına sebebiyet veren hasarın bütün nitelik ve niceliklerinin dikkate alındığı, böylelikle de fazla daha teknik, adil ve vasıta piyasasındaki gerçeklerle ahenkli bir değer kaybı tazminatı hesaplama metodolojisinin geliştirildiği belirtildi.

– Bedeni zararlar Yargıtay içtihatları ışığında aktüeryal ilkelere kadar belirlenecek

Açıklamada, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak hasar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en kayda değer belirleyici unsurlarından biri olan iskonto oranının, finansal matematik ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin teknik görüşleri alınarak yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hem, yerleşik hak içtihatları ve aktüerya biliminin genel kabul görmüş prensipleri göz önünde bulundurularak sakatlık tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarına detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler ışığında, tazminat hesaplamalarında yeknesaklık sağlanarak, trafik kazası sonucu zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının trafik sigortaları zarfında seri ve adaletli bir şekilde tazmin edilmesinin yanında, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların da asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.”

Sigortalıların ve zarar görenlerin korunmasının kurumun esas görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu kapsamda, Genel Şartlarda yapılan değişikliklerin amacı trafik sigortası kapsamındaki tazminatların yerleşik hak içtihatları ile bilimsel yöntemler ve aktüeryal prensiplere tarafından hesaplanması ve hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanmasını sağlamaktır. Böylelikle, trafik sigortalarından doğacak haklar ve yükümlülükler lüzum sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından öngörülebilirliğe kavuşmuş olacaktır.” denildi.

Yorum yapın

SMM Panel