Tüketici teklifi TBMM’ye sunuldu

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, taksit taksit satmak sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ilişkin koşullar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve alıcı lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksit Taksit satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının istek edilmesi için kanundaki öteki şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ödenti ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli alıcı kredilerinde faiz oranında alıcı lehine değişikliklerin anında uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, alıcı lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak, söz konusu koşul yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.

– Alt mahsul ve hizmetlerin kredi dilekçe şartı olarak sunulmasına sınırlama

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, alıcı kredilerine sigorta yaptırılmasını içeren maddesi “Sigorta, bağlı parasal ürün ve hizmet sunumu” başlığıyla baştan düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı veya kalıcı bilgi saklayıcısı yoluyla açık talebi olmaksızın kredi benzer sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye arzetmek koşuluyla kredi benzer sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren kadar kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını temin etmek nedeniyle meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle düzenli olması gerekecek.

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç emrindeki parasal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, konut finansmanı sözleşmelerine sigorta yaptırılmasını kapsayan maddesi “Sigorta, ast parasal ürün ve hizmet sunumu” başlığıyla tekrar düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılmış ya da kalıcı data saklayıcısı yoluyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Ev finansmanı kuruluşu, kredi benzer sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif vermek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, ev finansmanı kuruluşu göre kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını karşılamak nedeniyle, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle düzenli olması gerekecek.

Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç alt mali ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi gerekli olacak. Büyük ölçekli ev projelerinde inşaatın tamamlanması fazla uzun süreler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere en fazla teslim süresi 36 aydan 48 avuç içi çıkarılacak. Kat irtifakının alıcı adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri halinde de tahsis ve teslim üretilmiş sayılacak.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir