Üniversite Öğrencileri Araştırıyor, Fark Yaratan Projeler TEKNOFEST’te Yarışıyor

9 FARKLI BELLI BAŞLI KATEGORİDEN BİRİNİ SEÇ, PROJENİ GELİŞTİR!

Bilim temelli data ve teknoloji üretimini yaygınlaştırmak nedeniyle düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması, insan hayatında büyük öneme sahip dokuz farklı kategorideki yarışmalar ile öğrencileri projeler yoluyla araştırma yapmaya özendirme ediyor. Yarışma kapsamında tematik alanlarda projelerini geliştiren öğrencilerin reformcu fikirleri jüri kadar usul ve süreçler ilk olarak almak üzere, özgünlük, kullanılabilirlik, katma layık ve yaygın tesir kriterlerine göre değerlendiriliyor.

AKILLI ŞEHİRLERDEN EĞİTİME, GIDA VE TARIMDAN ENERJİ VE ÇEVREYE…

Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisinde kent sorunlarına karşı akıllı çözümlerin üretildiği projeler ile insanların yaşam standartları artırılırken altyapılar, emniyet ve idare konularında etkili sonuçların geliştirilmesi hedefleniyor. Günümüz dünyasında kritik öneme sahip olan bilgi güvenliği, bulut bilişim ve büyük bilgi analitiği gibi konuları kapsayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisinde robotik ve mekatronik sistemlerin yanı sıra; semantik web teknolojileri, mobil uygulamalar, modelleme ve simülasyon, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve e-ticaret başlıklarını kapsayan projeler geliştiriliyor.

Eğitim alanında reformcu ve uygulanabilir fikirleri taşıyan Eğitim Kategorisinde öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak projeleri hayata geçiriyor. Sürdürülebilir yeniden yapılanma için çevre problemlerinin çözümüne yönelik projelerin geliştirildiği Enerji ve Çevre Kategorisinde alternatif enerji kaynakları, enerji verimliliği ve depolama teknolojileri ele alınıyor. Yiyecek ve Tarım Kategorisinde ise yarışmacılardan yeterli ve tehlikesiz yiyecek üretimi ile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen projeler üreterek özellikle yiyecek israfı ve kayıpların azaltılması bekleniyor. Kırsal kalkınmayı göz önünde bulunduran projeler doğru gıdaların işlenmesi, korunması ve depolanmasına karşın yeni sistemler geliştiriliyor.

Makine tasarımı ve imalat teknolojilerini bünyesinde barındıran Alet İmalatı ve Otomotiv Kategorisinde yeni tür motor teknolojilerinin yanı sıra otomasyon ve yoklama sistemleri ile ileri araç gereç teknolojileri alanında çalışmalar yapılabiliyor. Bu kategoride projelerini yerine getirmek isteyen öğrenciler için konu başlıkları aralarında robotik ve mekatronik ile hibrit ve elektrikli vasıta teknolojileri de bulunuyor.

Tıbbi teşhis, çare ve hastalıkların önlenmesine karşın yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Sağlık Durumu Kategorisinde mevcut koşulların iyileştirilmesi hedeflenirken sıhhat sisteminin sorunlarına çözüm üretilmesi bekleniyor. Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisinde ülkemizin bu alanda teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen projelerin geliştirilmesi ve millî emniyet ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrencilerden; uydu, haberleşme, uzaktan idrak, data işleme, dedektör teknolojileri, savunma bilişimi, tabanca ve cephane teknolojileri gibi alanlarda reformcu ve uygulanabilir projeler bekleniyor.

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri taşıyan Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde ise kalkınma ve istihdama katkı maddesi sağlayacak nitelikli teşebbüs fikirleri yarışıyor. bununla birlikte insan hakları, göç, afet yönetimi ve yoksulluk gibi konularda da sosyal başkalaşım yaratmayı amaçlayan projeler değerlendiriliyor.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan projeler 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Giresun‘da düzenlenecek Final Yarışmasında mücadele edecek. Müsabaka zarfında her bir kategoride başarılı bulunan projelere birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 13 bin TL, üçüncülük ödülü ise 10 bin TL layık olacak. Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir