UYAP’ta yapılan güncellemelerle kullanıcılara bazı kolaylıklar getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yargı hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve güvenilir ortamda yürütülmesini temin etmek nedeniyle kullanılan UYAP’ın, bürokratik prosedürü azalttığı, avukat ve yurttaş portalının da bulunduğu UYAP’ta etkili şekilde bilgi, doküman ve meslek akışı sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamaya göre, Hak Bakanlığı Veri İşlem Genel Müdürlüğünce ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen UYAP sisteminde, 3 Aralık gecesi 503 güncelleme daha yapıldı. Planlanan değişikliklerin tamamlanarak gerçekleşen güncellemelerle hak mensubu ve çalışanlarının yanı sıra avukat ve yurttaş portalının kullanımına da kolaylıklar getirildi.

– Bilirkişi raporları celse ile taraf avukatlarına bildirilecek

Yapılan değişiklikle mahkeme ve icra dosyalarında “Araştırmacı Raporu” ve “Ilave Araştırmacı Raporu” kaydedildiğinde Celse Mobil Uygulaması üzerinden taraf avukatlarına bildirim gönderilmesi sağlandı. Güncellemeyle keza ceza infaz kurumlarında yer alan esir ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde Kovid-19 tehlike durumunun sorgulanabilmesi için HES Kodu Üretme Ekranı yapıldı.

UYAP’ta İHEP’te öngörülen gaye ve etkinlikler kapsamında da güncelleme gerçekleştirildi.

Güncellemelerle Yurttaş Portal ve Avukat Portal üzerinden adli yardım talepli hukuk davası açılış işlemi sağlandı. İcra Hukuk Mahkemesi “İcra Takiplerinde Adli Destek Talebi” dava türünde icra dosyası seçimi zorunluluğu kaldırıldı.

Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı dosyalara erişim sağlanarak işlem yapılması ve ilgili dairelere vekaletname gönderme imkanı getirildi.

– İddianame ve mahkeme günü, cep telefonuna SMS ile bildirilecek

İHEP zarfında iddianame ile mahkeme gününün sanık ve mağdurun dosyasında açıklanmış cep telefonuna SMS ile bildirilmesi imkanı getirildi. Tekrar İHEP zarfında iddianamelerdeki isabet oranını artmak nedeniyle yargılamanın sonucunun, iddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısının personel ekranına düşürülmesi sağlandı.

UYAP ekranları, ifadesi gücüne gitmek nedeniyle düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri açık havada yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazırlanmış bulunmayı taahhüt eden kişinin özgür bırakılmasını aranjör Suç Oluşturan Muhakemeleri Kanunu’nun 94/3 maddesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

İHEP hedefleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu ekranlarında hedef süre uygulanmasına ilişkin olarak raporlamaya ilişkin ekranlar reel ortama aktarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A hizmetlerinin bildirildiği iş yerlerine ait ödenti kimlik numarası bilgisi ile başlıca ve alt işveren hizmet bilgilerinin sorgulanabilmesine yönelik entegrasyon çalışması tamamlandı.

Danıştay e-Devlet Entegrasyonu ile Danıştay Avukat-Yurttaş-Kurum Portal Entegrasyonu sağlandı. İdari yargı ekranlarında FTS (Full Text Search) arama ekranında ara kararların da aranması olanağı getirildi.

Yorum yapın