Vatandaşla idare arasındaki uyuşmazlıklarda ”idari sulh” yoluna başvurulacak

AA muhabirinin Yargı Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye takriben, kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden çözülmesi ve vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması nedeniyle yönetimle ilgili sulh çalışmaları yürütülüyor.

Cezada uzlaşma ve hukuk yargılamalarındaki ara buluculuk gibi alternatif anlaşmazlık çözüm yöntemlerinin idari uyuşmazlıklardaki karşılığı olan idari sulh çalışmasının sadece yönetimle ilgili yargıda değil, adli yargıda görülen ve ulus kurumlarının taraf olduğu davaları da içermesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda idarelerin bünyesindeki sulh komisyonları her tarafta yapılandırılacak, idarenin merkez ve taşra teşkilatında birdenbire fazla sulh komisyonunun kurulabilmesi sağlanacak.­

Adli yargıda tazminat ve alacak davası açmadan ya da bu konuda icra takibine başlamadan, yönetimsel yargıda ise bütün yargı davası açmadan önce sulh yoluna başvurulması gerekli olacak.

Sulh komisyonlarının belirlenmiş bir miktara kadar uyuşmazlıkları nihai olarak sonuçlandırabilmesi, bu miktarın üstündeki uyuşmazlıklar için ilgili makamlara sulh konusunda görüntü bildirmesi istenecek.

İdarelerin kendi aralarında ortaya meydana çıkan uyuşmazlıklar da sulh komisyonlarının müşterek toplanmasıyla çözülecek. Hem sulh komisyonlarına çözümleme ve araştırma yetkisi verilecek.

Sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek uzlaşma belgesi, ilam niteliğinde sayılacak ve sulh olunan hususlara ilişkin dava açılamayacak.

– Pilot dava

Hak Bakanlığınca gündemde olan bir diğer usul ise pilot dava olarak belirlendi. İdari sulh ile benzer nitelikteki uyuşmazlıklardaki pilot dava usulünde dava, çabuk şekilde görülecek ve sonucunda verilecek karar, benzer konudaki uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcı olacak.

Böylece konusu, kapsamı ve sonucu aynı olan bir dava için her tarafta araştırmacı raporları alınmasına, keşifler yapılmasına gerek kalmayacak, vatandaş zaman harcamaktan ve ilave yüklerden kurtulacak.

Yorum yapın