Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalat esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, Veteriner Kontrollerine Emrindeki Mahsul İthalatında Denetim Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Yöntem ve Esaslar Hakkında Tebliği, Devlete Ait Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, baytar tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünlerle üreme ürünleri hariç, baytar kontrollerine bağlı ürünlerin ithalatında teftiş belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

İthalatçı işyeri sunduğu data ve belgelerin doğruluğundan sorumlu tutulacak. Sunulan belgelerde belirtilmiş miktarı geçen veteriner kontrollerine bağlı mahsul için denetleme belgesi onay alamayacak.

Bakanlık, hayvan hastalığının nevine tabi olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülke ve bölgelerden ithal edilmesi tehlikeli olan ürünlerin listesini yayınlayacak. Bu listedeki rahatsızlık nakliye riski olan ürünlerin laf konusu ülke ve bölgeden ithalatı için kontrol belgesi onaylanmayacak.

Veteriner afiyet sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada kayıtlı süreyle sınırlı tutulacak. Sertifikada vakit belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, hava yoluyla gelen sevkiyatlarda 15 gün, kara yoluyla gelenlerde 30 gün, demir yoluyla gelenlerde 60 gün, deniz aracılığıyla gelenlerde 120 gün geçerli kabul edilecek.

– BELGELER ELEKTRONİK OLARAK SUNULACAK

Veteriner kontrollerine alt ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu birey ya da ithalatçı göre Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden ön bildirim yapılacak. Veteriner kontrolleri sonucunda mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalata onaylama verilecek.

İthalat aşamasında, onaylanmış yoklama belgesi ve ekleri, orijinal baytar sağlık sertifikası, orijin belgesi gibi belgeler sunulacak. Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için orijin belgesi aranmayacak.

Bu belgelerden belirlenenlerin Bakanlığın elektronik tescil sistemi üzerinden sunulması sağlanacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla nakliye belgesine bağlanmış ya da gümrük mevzuatı gereğince gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, 45 gün süreyle yürürlükten kaldırılan Hayvansal Ürün İthalatında Teftiş Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ hükümlerine tarafından yürütülecek.

Yorum yapın