Yargıtay’dan emsal eşek kararı

Köyde bir ağılın önünde alt olan eşek, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayı soruşturan jandarma ekipleri, eşek hırsızını gözaltına aldı. Hırsızlık zanlısı genç hakkında ‘kaliteli hırsızlık’ suçundan Asliye Suç Oluşturan Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede eşeğin; büyükbaş mı yahut küçükbaş mı? olduğu yönündeki tartışmalar yaşandı. Mahkeme, sanığı 2 sene 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Davalı avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 6. Canice Dairesi girdi. Daire üyeleri, olayın nitelikli hırsızlık olup olmadığını tartışmak için eşeğin hangi hayvan grubunda olduğunu gündeme getirdi. Uzun süren tartışmalar sonrası eşeğin büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi.

EŞEĞİ ÇALMAK NİTELİKLİ HIRSIZLIKTIR

İlginç bir karara imza atan Komite üyeleri, sanığın nitelikli hırsızlık olayını gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Kararda, Türk Suç Oluşturan Kanunu’nda (TCK) başlıca alınan ‘Yeni kabahat teorisi’ne göre suçun fiziksel unsurları; fiil, netice, nedensellik bağı, fail, mağdur ve konu’dan oluştuğu hatırlatıldı. TCK’a göre; hırsızlık suçunun konusu, taşınır mal olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: “Sahipli hayvan, taşınır mal (eşya) olarak kabul edildiğinden hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilir. Bu itibarla sahipli eşeğin büyükbaş hayvan olup olmadığının ilk kez açıklığa kavuşturulması gerekir. Eşek, tavşan ve sözde bir takım hayvanların büyük ya da küçükbaş hayvan sayılıp sayılmaması hususu tartışmalıdır. Bir Takım müellifler, 5617 sayılı Kanun’un 2. maddesindeki tanınma tarafından belirlemek gerektiği görüşündedirler. Bu görüşe göre; ‘Deve, at, eşek, katır, manda, sığır ve bunların yavruları ‘büyükbaş, ‘Koyun ve keçi ile bunların yavruları’ ise; küçükbaş hayvandır. Kimi müelliflere tarafından ise ‘Sığır, manda, beygir, deve, deve kuşu ve domuz’ büyükbaş; ‘Koyun, keçi ve tavşan’ ise küçükbaş hayvandır. Tavuk, horoz, ördek, kaz, hindi gibi kümes hayvanları ile, güvercin, arı, köpek, kedi, papağan büyük ya da küçükbaş hayvan değildir. Dairemizin çoğunluğu; Et ve Et Ürünleri Imal Tesislerinin Egzersiz ve Teftiş Yöntem ve Esaslarına Dair Yönetmelikteki tanımdan hareketle eşeğin, büyük veya küçükbaş hayvan olmadığını benimsemek yerine, her ne dek 5617 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ise de, 5237 sayılı TCK’da da büyük ya da küçükbaş hayvanın çalınması fiili, daha ağır cezayı gerektiren kaliteli hâl olarak kabul edildiğinden sözü edilen Kanun’un tanımından hareketle, sahipli eşeğin büyükbaş hayvan olarak kabul edilmesinin daha isabetli olacağı görüşündedir. Bu açıklamalardan daha sonra, 12.04.2015 tarihinde, gündüz vakti, ağılın önünde tabi olan sahipli eşeğin çalınması fiilinin, TCK’nın 142/2-g bendi kapsamındaki nitelikli hırsızlık olarak nitelendirilmesinde hukuka tutarsız bir cihet bulunmadığı değerlendirilmiştir. Sanığın TCK’nın 142/2-g, 31/2. maddeleri uyarınca 2 sene 6 ay hapis cezası üzerinden 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim uygulandığında netice cezanın 2 yıl 1 ay hapis cezası olması gerekirken, 1 yıl 13 ay hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan kullanışlı kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine tarafından, sanık avukatının itirazları yerinde görülmemiştir. Mahkeme kararının onanmasına hükmedilmiştir.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir