Yarının Finansı Zirvesi… Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

Borsa İstanbul esas sponsorluğunda ve Platin Dergisi meslek birliği ile ‘Anapara Piyasalarında Dijitalleşmenin Ötesi’ ve ‘Sürdürülebilir Finans ve Yatırım Entegrasyonu’ almak üzere iki oturumda gerçekleşen ‘Yarının Finansı Zirvesi’nde, finans sektörünün sürdürülebilirlik vizyonu analiz edildi. Anapara piyasalarına yön veren dijital teknolojilerin, sürdürülebilir finans ve yatırım stratejilerinin geleceğine ışık tutan zirvede, manâlı ipuçları sunuldu.

Platin Dergisi Yayınlama Yönetmeni Oya Yalıman’ın başlangıç konuşmasıyla başlayan Yarının Finansı Zirvesi’nde, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise Borsa İstanbul’un sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı. Zirvenin keynote speaker’ı fütürist Ufuk Tarhan, ‘Gelecek Geldi’ teması kapsamında finans sektörünün yarınına yön verecek dijital teknolojilerin nasıl şekilleneceğini aktardı.

ALANINDA BILIRKIŞI İSİMLER, DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

‘Anapara Piyasalarında Dijitalleşmenin Ötesi’ başlıklı birincil oturum; Platin Dergisi Yayınlama Yönetmeni Oya Yalıman’ın moderatörlüğünde, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seda Kocabalkan’ın katılımıyla gerçekleşti. ‘Sürdürülebilir Finans ve Yatırım Entegrasyonu’ başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu üstlenirken; konuşmacılar ise KPMG Türkiye Teftiş, Teminat ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Sevimli Soysal ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk oldu.

“FİNANSAL HİZMETLERDE TEKNOLOJİ, AYRICA YAPICI AYRICA DE YIKICI ETKİYE SAHİP”

Küresel çapta yaşanan Covid-19 pandemisinin en önemli yansıması, dijital değişim sürecinin her sektörde hızlanması oldu. Dijital teknolojilerin en yoğun biçimde kullanıldığı finans sektörü ise bu değişimi en basit özümseyen sektörler arasında yer alıyor. Yarının Finansı Zirvesi’nde de bu noktadan yola çıkarak geleceğe yön verecek uygulama ve trendler masaya yatırıldı. 2008 küresel finansal krizinin peşinde şekillenen yeni düzenleyici çerçevelerin, an be an hayata geçtiğine dikkat çeken Platin Dergisi Yayınlama Yönetmeni Oya Yalıman, “Bütün finans kuruluşları, iş modellerini bu yeni düzenlemelere kadar şekillendirdi. Bugün geldiğimiz noktada parasal hizmetlerde teknoloji; keza en yapıcı ayrica de en yıkıcı etki haline geldi. Teknolojideki gelişmelerin, parasal hizmetler sektörünün yanı sıra sektörü denetleyenler ve sunduğu hizmetlerden faydalananların üzerindeki etkileri de arttı. Son yıllarda ülkemize kayda değer ölçüde tanıdık olmayan anapara girişi oluyor. Anapara girişi; ayrica değişmez anapara yatırımı keza de portföy yatırımları biçiminde gerçekleşiyor. Kısacası Türkiye ve İstanbul; küresel sermayenin tez yerleştiği bir merkeze dönüşüyor. Pandeminin tetiklediği dijital dönüşüm süreci, finans sektörünün de yakın markajında… Çoğu bireysel kullanıcı ve şirket, bireysel ve kurumsal finansman yönetimine yardımcı olabilecek çözümleri, yaşamlarına ve meslek modellerine adapte etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI 3 TEMELDE ELE ALINIYOR”

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

Sürdürülebilirliğin; ülkece keza ulusal stratejilerin geliştirilmesi hem de şirket ve yatırımcıların ajandası açısından oldukça sıcak bir konu olduğunu ifade eden Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Borsa İstanbul olarak etki alanımızın genişliğinin de bilinciyle sürdürülebilirlik yaklaşımımızı üç temelde ele alıyoruz:

İlk esas; bir şirket olarak sürdürülebilirliği içselleştirme ve sahiplenme seviyemiz ile farklılaşmak, misal teşkil etmek. İkinci temelimiz; sürdürülebilirliğe katkı maddesi sağlayan piyasa tabanlı çözüm, ürün ve hizmetler . Üçüncü temelimiz de piyasa katılımcılarını ve paydaşlarımızı cesaretlendirmek, eğitim imkânları temin etmek ve farkındalık yaratmak… Çevresel, sosyal ve yönetişim başlıkları aşağıda ‘ESG’ olarak ele alınan sürdürülebilirlik konusunun, bütün dünyada büyüyen şipşak düzenlemelerde yer aldığını peşine düşüp takip ediyoruz. Kurumsal idare alanında anapara piyasası kurulumuz öncülüğünde manâlı adımlar atıldı. Ülkemiz temel olarak kurumsal idare ilkeleriyle 2000’lerin başında Anapara Piyasası Kurulumuzun girişimleriyle tanıştı. Akabinde şirketlerin gönüllülük esasına göre hayata geçirdiği kurumsal yönetim ilkeleri yeni Türk Ticaret Kanunu ve Anapara Piyasası Kanunu ile yürürlüğe giren kurallar ardından yaygınlaştı” yorumunda bulundu.

YENİ MAHSUL VE HİZMETLER GELİŞTİRİLİYOR

Küresel ısınmanın görülür etkilerinin artmasıyla çevre konusunun da uzun zamandır piyasaların gündeminde olduğunu dile getiren Ergun; “Çevresel riskler ve pandemi süreci; sosyal ve toplumsal konuların da odağa alınmasında hızlandırıcı rol oynadı. Sürdürülebilirlik ajandası, Paris iklim Anlaşması’nın hükümetler nezdinde yürürlüğe girmesiyle daha da sürat kazandı. İklim politikaları artık Avrupa Birliği ilk kez olmak idareli dönüşümlerin bir parçası olarak görülüyor” dedi. Şirketlerin hikayelerini yazabilmeleri, sürdürülebilirliği stratejilerinde baş köşeye koyabilmeleri için önemli bir çalışmayı tamamladıklarını vurgulayan Korkmaz Ergun, sözlerine şöyle devam etti: “Borsa olarak sürdürebilirlik platformumuzla birlikte hazırladığımız ilkeler, öteki adıyla ‘sürdürebilirlik ahenk çerçevesi’; sermaye piyasası mevzuatımızın, kurumsal idare tebliğimizin bir parçası haline geldi. Amacımız; şirketlerin farkındalığını çoğaltmak, öncülük etmek, bu temadan haberlerinin olmasını sağlamaktı. Şirketlere piyasa tabanlı çözüm, ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. Arz tarafında şirketlerin sürdürebilir finans ürünlerine erişimini kolaylaştıracağız. Şirketlerimiz sürdürülebilirlik performansını ölçemezse, yönetemez ve iyileştiremez. Bu aşamada da sürdürülebilirlik endeksimiz devreye giriyor. Endekste çıtanın yükseltilmesi, daha enerjik bir yapıda olması uzun süredir hedeflerimiz arasındaydı. Bu vizyonla endeks metodolojimizi yeniledik. Endeksimize dâhil olabilecek şirketlerimizin tanımını genişlettik. Şirketlerimize artık refinitiv kadar ESG skoru veriliyor. Yatırım yapılabilir yeni alt endeksler oluşturulması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun ilk örneği kısa zaman önce devreye aldığımız 5 katılım endeksi arasında bulunan BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi… Hem katılım finansı ayrica de sürdürebilirlik kriterlerini karşılayan şirketlerimizi, her iki alanda benzer anda yerini belirlemek isteyen yatırımcılarımızla buluşturabileceğiz. Karbon piyasası ve yeşil borçlanma araçları altyapılar çalışmalarımız da devam ediyor. Üzerine fon kurulabilecek yeni sürdürülebilirlik endeksleri ve oluşturulacak vadeli operasyon sözleşmeleri ile raflarımızdaki sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin sayısını artıracağız.”

“YEPYENİ BORSALAR, PAZAR YERLERİ, MİKRO BİNLERCE FARKLI BÖLGE VE SEKTÖR OLUŞACAK”

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

Paranın adamakıllı dijital paraya dönüşeceğinden, blockchain sistemi üzerinde tamamen veriye dayalı, yepyeni, merkeziyetsiz bir finans hatta yepyeni bir dünya düzeni kurulacağına uyarı çeken fütürist Ufuk Tarhan, “Para; içinde insanın emek zinciri olan ürün ve hizmetlerin, her ne formda olursa olsun; el değiştirebilmesi, satın alma-erişme-faydalanma gücü verebilmesi ve bir karşılığının olabilmesini sağlayan araçtır. Zamanın ruhuna tarafından öbür çözümlerle aralıksız değişir ve gelişir. Bu prensiple yaklaşık son 10 yıldır sürdürülebilirlik prensiplerini anlamaya çalışıyor; paranın ve para yollarının, formlarının kısacası finansın çabucak dijitalleşmesine, insanların adil bir şekilde yaşama hakkına, yerküreye ve çevreye saygılı amaçlara yönelmesine hazırlık yapıyoruz” dedi. Yakın gelecekte paranın, kredi kartının, çek-bağ vb. her türlü mali enstrümanın fiziksel kullanımının tamamen sonlanacağını vurgulayan Tarhan, şu açıklamada bulundu: Fintech’teki, merkeziyetsiz finanstaki, kripto paralardaki gelişmelerle ve diğer dijital algoritmalarla, mobil temassız, asgari arabulucu ve masrafla blockchain üzerinden çok daha kolay ve süratli işlem gören, suni akıl kadar yönetilen blockchain üstünde akıcı dijitlere, müşteriler de abonelere dönüşecek. Tüm parasal işlemler ve somut hizmetler daha fazla mobil uygulamaların, buluttaki platformlarındaki dijitlere taşınacak. Yepyeni borsalar, pazar yerleri, mikro binlerce bambaşka bölge ve sektör oluşacak. Yarının finansmanı; yardımsever, ekolojik, dataist ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için en ince ayrıntısına kadar dönüşecek.”

“YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR”

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

‘Sermaye Piyasalarında Dijitalleşmenin Ötesi’ içerikli birincil oturumun sözcülerinden Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam; kökleri 1873’e dek uzanan Borsa İstanbul’un; pay, türev ürünler, borca girme araçları, repo, kıymetli maden, kıymetli taş ve İslami finans ürünleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan ürünlerin; alım-satım, değiş tokuş, gizleme ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren, varlıklı hizmet alanıyla Türkiye’de kurulu bölgesel bir borsa olduğunun altını çizdi. Tutam, “Borsamız ve Nasdaq arasında 20 Ocak 2014’te imzalanan stratejik meslek birliği anlaşması çerçevesinde BISTECH olarak adlandırdığımız proje zarfında teknoloji transferi, bilgi transferi, danışmanlık hizmetleri ve iş/mahsul geliştirme için meslek birliği alanlarında önemli bir mutasyon sürecini tamamlamış durumdayız. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri takip ediyoruz. aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi olan Bilgi Teknolojileri birimimiz; piyasa işletimi için gereklilik duyulan özgün çözümlerin geliştirilmesi noktasında faaliyetlerine devam ediyor. Piyasa işletiminin sürekliliği ve hizmet kalitesinin yükselmesi için uluslararası standartlar olan ISO22301 ve 20000-1 e ahenklilik noktasında kontrol süreçlerini dikkatli bir hazırlık dönemi ardından başarıyla tamamladık. Dijital dönüşümü de meslek kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Uygulama, geliştirme, altyapı işletimi data güvenliği/siber emniyet konularında içeride kurduğumuz Borsa personeli ekibiyle ilerliyoruz. Teknoloji çözümlerimizin tamamı İstinye yerleşkemizde kurulu olan ve borsa göre işletilen bilgi merkezimizde çalışıyor” dedi. Dünya borsalarında üyelere teknoloji satışlarının ve bu kapsamda data analitiği servislerinin daha kapsamlı bir şekilde verildiğini, mevcut şart ve geleceğe karşın beklentileri karşılayabilme amacıyla daha ayrıntılı bilgi işleme / big bilgi odaklı servislerin geliştirildiğini gördüklerini gösteren Erdinç Tutam, şu şekilde devam etti: “Bir değişiklik özel bulut servis sağlayıcılığı olarak değerlendirebileceğimiz bu servisler üyelere; sanal sistemler üzerinden sunucu tahsisine dek giden mahsul yelpazesinde çözümler sunulabilmesine imkan veriyor. Borsa İstanbul olarak bu kapsamda da yatırımlarımız olacak.”

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

YATIRIMLAR ARTTI

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

Pandeminin etkisiyle son dönemde yatırımların hızlandığını anlatan Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Seda Kocabalkan, “Bu süreçte; 1.1 milyon olan sermaye payı yatırımcısı 2.5 milyona ulaştı. Bu ivmede Borsa İstanbul’un desteği de etkin oldu. Dijital entegrasyonla birlikte hesap açılışları arttı. Teknolojik açıdan en fazla yatırımcı ile buluştuğumuz bir yıl oldu ve ilk 6 ayda elde edilen kazanç, rekor seviyeye ulaştı” ifadesini kullandı. “Bundan Böyle herkes tüm işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden yapıyor” diyen Kocabalkan; müşterinin çoğu işini kendi yaptığı, kodlamalar oluşturduğu uygulamalar noktasında yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Sürdürülebilirliğin en çok önemsedikleri konuların başında geldiğini gösteren Kocabalkan, “Sürdürülebilir endekse dahil olmanın, kurumları gençleştirdiğini düşünüyoruz. Bunun daha da yaygınlaşması için çalışıyoruz. öte yandan yeşil halka arzlar konusunda da çevreye duyarlı firmaların borsaya katılmalarını önemsiyoruz. Bu alanda da firmalarımıza yardım olmayı sürdüreceğiz” dedi. Kocabalkan, Türkiye’de hesap açan yatırımcıların yaş ortalamasının ise önceden 50’lerde olduğunu, bu ortalamanın hemen 35 olduğunu dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTU

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

Moderatörlüğünü Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun üstlendiği ‘Sürdürülebilir Finans ve Yatırım Entegrasyonu’ oturumu konuşmacılarından KPMG Türkiye Denetim, Teminat ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Sevimli Soysal, iklim değişikliğinin birkaç yıldır dikkatle takip edildiğini hatırlattı. COP26 ile bu konuda büyük bir farkındalık yaratıldığına uyarı çeken Soysal, “Paris İklim Antlaşması’yla başlayan işlem, Yeşil Mutabakat’la devam etti. Sürdürülebilir finansman ürününün gelecekte neler sağlayacağı tartma kazandı. Yatırımcılar yeşil dönüşüme daha çok ilgi gösteriyor. Türkiye’de de bu kapsamda incelemeler başladı, iklim ve sürdürülebilirlik konusunda yatırımlar arttı. Daha da artacak. Bundan Böyle halka açık şirketlere yatırım yaparken, çevresel ve sosyal alanda neler yaptığını anlatmaları gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

“ROBOTLARIN YÖNETTİĞİ FONLAR DAHA KAZANÇLI”

Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüyor

Oturumun ikinci konuşmacısı Anadolu Yaşam Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk ise Türkiye olarak bu alanda son 10 yılda büyük bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi. Ertürk; “Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir finansmana gereksinim var. Ancak tasarruf sağlayarak daha iyi bir gelecek kurgulayabilirsiniz. Bu kapsamda Türkiye’de her sene bireysel katılımcı sayısı gitgide artarak artıyor, fonlar büyüyor” biçiminde konuştu. Sürdürülebilir bir gelecek konusunda sektörlerinin büyük rol oynadığını söyleyen Ertürk, “Gönüllü şirketlerin sayısındaki artış da bizi gelecek açısından umutlandırıyor. Birikim kadar bunları iyi ölçmek de kayda değer. Bunları gözetmek ve daha da çoğaltmak gerekiyor. Bu konuda artık robotlar büyük rol oynuyor. Dünyada robotların yönettiği fonlar daha kazançlı. Zamanınız yoksa tasarruflarınızı onlara itimat edin” yorumunu yaptı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir