Yunanistan’ın göçmen sabıkası raporu: Sadece Foça’da 1258 kötü muamele

Son 2 takvim incelemeyle Yunan güvenlik güçlerinin, Foça sınırlarında 1258 göçmeni üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını alıp, darbederek, havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi’nde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesiyle Yunanistan’ın göçmenlere karşın insanlık dışı uygulamaları, yeniden gündeme geldi. İzmir’in Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara, son 2 yılda ilçelerinde Yunanistan unsurlarının insanlık dışı davranışlarına uğrayıp üzerlerindeki para, değerli eşyaları alınarak, patlatılan botları ile Ege Denizi’nde ölüme terk edilen göçmenlerle ilgili kapsamlı araştırma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi dosyaları üzerinden araştırmacı Başsavcı Kara, son 2 yılda yalnızca Foça’nın sorumlu olduğu bölgede Yunanistan’ın, 1258 göçmeni Ege Denizi’nde ölüme terk ettiğini belirleyip, rapor hazırladı.

‘SİSTEMATİK OLARAK EGE DENİZİ’NE BIRAKIYOR’

Başsavcı Mehmet Halis Kara, raporunda, Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamalarına da yer verdi. Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası Suriyeliler ilk önce elde etmek üzere Afrika ve Orta Doğu ülkeleri vatandaşlarının da yer aldığı derme çatma göçmenlerin, savaş ve sosyoekonomik nedenlerle iltica etmek için ülkelerinden ayrıldığına uyarı çeken Kara, şunları kaydetti:

“Avrupa’da daha iyi bir yaşam sürmek arzusu ile ülkelerinden ayrılan bu millet, kıtalararası manâlı geçiş güzergahında bulunan Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla önce Ege Denizi’ne, oradan ise Yunanistan’a dinmek istemiştir. Araştırmaya konu edilen ve maddi delillere dayalı eylemlerde Yunan topraklarına yahut kara sularına giren yamalı göçmenlerin Yunan görevlilerce yakalandığı, uluslararası sözleşmelere konu edilen hiçbir hak kullandırılmayan derme çatma göçmenlerin sistemli olarak Ege Denizi’ne geri bırakıldıkları anlaşılmıştır. Yakalanan göçmenleri içeren şişme botların Yunan sahil güvenlik birimlerince patlatıldığı, botlara takılı motorların söküldüğü, göçmenlerin ve beraberinde yer alan para, pasaport ve cep telefonu gibi kıymetli eşyaların hukuksuz şekilde yağmalandığı, hatta Yunan kolluk birimlerinin fiili eylemleri ile birçok göçmenin açık denizde kaderine terk edildiği gibi tespitler mağdur beyanlarıyla ortaya çıkmıştır.”

‘ELLERİ KELEPÇE İLE BAĞLANIP EGE’DE ÖLÜME İTİLDİ’

Başsavcı Kara, Yunan sahil emniyet birimlerinin haksız ve hukuksuz eylemlerinin, Türk sahil güvenlik görevlilerince kamera kaydına alındığını belirterek, “Yunan karasularında yakalanan yamalı göçmenlerin elleri plastik kelepçe ile bağlanarak Ege’nin uluslararası sularında az kalsın ölüme itildiği, alev açılarak botlarının batırıldığı, benzeri hukuksuz eylemlerle derme çatma göçmenlerin hayatlarını kaybettiği olaylara dair eylemler ne acıklı ama uluslararası kamuoyunda haber değeri elde edememiştir. Ayrı çoğu olayda Yunan sahil güvenlik birimlerinin hileli eylemleri cezasız kalarak yaklaşık olarak cesaretlendirilmiş, süregelen kabahat fiillerinden kamuoyuna yansıyanlar insanlık onur ve vicdanını yaralar ışık halkası gelmiştir. Yaşanan milletlerarası hukuka tutarsız bu eylemler ile geri itilen derme çatma göçmenlerden birçoğu Türk sahil emniyet birimlerince kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti adalet sisteminde adli tahkikatlara konu edilmiştir” dedi.

‘ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILDI’

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devlete ait kayıtlarına yansıyan adli olayların, Yunanistan’ın derme çatma göçmenlere uyguladığı uluslararası hukuka aykırılığı tespit etmek ve tarihe şerh düşmek nedeniyle kaleme alındığını gösteren Başsavcı Kara, hak ihlallerine gün gün raporunda yer verdi. Derme Çatma göçmenlerin ve yabancı uyruklu şahısların kaçak yollarla ülkeye sokulmasının, yurt dışına çıkarılmasının ve ülke içinde naklinin tespiti halinde Türk Suç Oluşturan Kanunu’nun 79’uncu maddesi uyarınca ‘göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçundan adli soruşturmalar yürütüldüğünü bildiren Kara, şöyle devam etti:

“2020 – 2021 yıllarında Yunan sahil emniyet birimlerince yakalanan düzensiz göçmenlerin sistematik şekilde paralarına, değerli eşyalarına, cep telefonlarına el konulduğu, bu insanların motorsuz şişme botlarla Türk kara sularına geri itildiği belirlenmiştir. Öbür bir hukuksuz başvuru olarak daha önce Yunanistan adalarına evvelden ulaşan baştan savma göçmenlerin Yunan görevlilerce adalardan alınarak zor kullanarak botlara bindirildiği ve açık denizde kaderlerine terk edildiği mağdur ifade tutanaklarında yer almıştır. Derme Çatma göçmenlerin ifadelerinde, Yunan görevlilerce üst aramalarının yapılarak değerli eşyalarına el konulduğu, çantalarının denize atıldığı, botlarına hasar verilerek minik şişme botlara Türk kara sularına geri itildiklerini açıklama etmiştir. Yunanistan topraklarına ulaşan 8 baştan savma göçmenin ormanlık alanda Yunan güvenlik birimlerince yakalandığı, bu esnada Yunan görevlilerce derme çatma göçmenlere alev açıldığı, yakalanan yamalı göçmenlerin Yunan sahil emniyet birimi görevlilerince önce darp edildiği, arkasında üzerlerinde yer alan para gibi eşyalarına el konulduğu, 2 gün aç ve susamış olarak bekletildiği açıklanmış baştan savma göçmenlerin botlara konularak Türk kara sularına geri itilmiştir.”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Raporun netice bölümünde; Yunanistan kadar derme çatma göçmenlere aleyhinde sistemli politika uygulandığı, yıllara tarafından çoğalan olaylarda göçmenlerin, Türk kara sularına geri itildiğinin Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’nın araştırmasında daha iyi anlaşılabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

“Belirli somut deliller ışığında, Yunan sahil güvenlik görevlilerinin baştan savma göçmenlere uyguladığı darp, cebir, silahla alev açma, çıplak arama ve yağma suçlarının yasal yaptırımı olacak mıdır? Yunan sahil emniyet birimlerince düzensiz göçmenlere ait olup el konulan para, cep telefonu, bot motorları ve sair değerli eşyaların akıbeti nedir? Bu değerli eşyalara hangi milletlerarası yönetmelik hükmüne dayanılarak el konulmuştur? Yunan sahil güvenlik birimlerinin insan canını hiçe sayarcasına baştan savma göçmenlere uyguladığı ‘geri itme’ olarak adlandırılan sistematik eylemlerin milletlerarası hukuk nezdinde bir karşılığı olacak mıdır? Bu soruların cevabı Avrupa Konseyi ve Birleşik Milletler gibi yetkili uluslararası makamların oluşturacağı egemen soruşturmalarla aranmalıdır. Yunanistan’ın göçmenlere sistemli olarak uyguladığı ve insanlığa aleyhinde suç oluşturan haksız eylemlerinin bir gün yetkili milletlerarası mercilerce araştırılması temennisiyle.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir